Telekomunikacije

Podsticaj Ericssonovim ICT kapacitetima u Indiji

Kad se IT i telekomunikaciona industrija međusobno mešaju, to je šansa za sve operatore da inoviraju, da kreiraju nove poslovne modele i ostvare nova partnerstva. Da bi zadovoljio nove potrebe operatora za IT uslugama u oblasti podrške i operacija, Ericsson, najveći svetski ponuđač telekomunikacionih usluga i osma najveća kompanija za pružanje IT usluga*, dodatno je investirao u svoj Global Service Center (GSC) u Indiji.

Magnus Mandersson, direktor poslovne jedinice za globalne usluge u Ericssonu, izjavio je: „Biti blizu naših korisnika uvek će biti važno u oblasti pružanja usluga, no sad vidimo da postoji velik broj usluga koje se mogu pružati na daljinu, što je prednost za naše korisnike. Danas se većinom pretplatnika koji signal dobijaju na osnovu ugovora u upravljanju uslugama, upravlja iz dva globalna mrežna operativna centra u Indiji i Rumuniji. Predviđamo da će udeo pružanja usluga na daljinu porasti kako se sve više krećemu u smeru clouda i IT usluga.“

Leave a Reply