Telekomunikacije

Poseta dr Amaduna Turea, generalnog sekretara Međunarodne unije za telekomunikacije RATEL-u

Generalni sekretar Međunarodne unije za telekomunikacije (ITU) dr Amadun Ture i koordinator za Evropu Svein Teningas su posetili Republičku agenciju za telekomunikacije.

Visoke goste su primili predsednik Upravnog odbora profesor dr Jovan Radunović i izvršni direktor dr Milan Janković.

Tokom posete, dr Ture i gospodin Teningas su se upoznali sa nadležnostima i rezultatima RATEL-a, kao i sa međunarodnim aktivnostima Agencije i saradnjom sa regulatornim telima i institucijama iz oblasti telekomunikacija.

Leave a Reply