Telekomunikacije

Potpisan protokol o implementaciji Pravilnika o prenosivosti broja u fiksnim mrežama

Republička agencija za elektronske komunikacije i operatori koji pružaju usluge elektronskih komunikacija putem javnih fiksnih telefonskih mreža potpisali su Protokol o implementaciji Pravilnika o prenosivosti broja u javnim telefonskim mrežama na fiksnoj lokaciji („Službeni glasnik RS“, broj 52/11).

Cilj potpisivanja ovog akta je međusobno usaglašavanje procedura u vezi sa administrativnim pitanjima koja se mogu javiti u postupku prenosa broja.

telefon

Protokol su potpisali direktor Republičke agencija za elektronske komunikacije i predstavnici operatora:
– Telekom Srbija a.d,
– Telenor d.o.o,
– Serbia Broadband – Srpske kablovske mreže d.o.o,
– IKOM d.o.o,
– Invest Inženjering d.o.o,
– Beogrid d.o.o,
– Knight Development Support,
– JET TV

Od 3. do 21. februara uspešno je obavljeno testiranje komutaciono-signalizacione mreže između Telekoma Srbija i Telenora, SBB-a i Orion telekoma, a do kraja meseca se očekuje završetak testiranja sa ostalim operatorima i početak pružanja usluge prenosa broja u fiksnim mrežama.

Leave a Reply