Telekomunikacije

Poziv ponuđaču za usluge konsaltinga u prodaji akcija “Telekoma Srbija” da ispravi tehnički deo ponude

Vlada Republike Srbije usvojila je na današnjoj sednici Izveštaj o stručnoj oceni ponude (tehnički deo) u postupku javne nabavke usluga menadžmentskog konsaltinga u pripremi i sprovođenju postupka prodaje dela akcija u svojini Republike Srbije u preduzeću za telekomunikacije „Telekom Srbija“ a.d. Beograd.

U izveštaju se navodi da je Komisija obavila stručnu ocenu ponude i utvrdila da ponuđač, time što nije potpisao model ugovora, nije postupio u skladu sa konkursnom dokumentacijom, pa je Komisija ustanovila da se ponuda iz formalnih razloga smatra neispravnom.

Vlada je na preporuku Komisije obustavila postupak javne nabavke usluga menadžmentskog konsaltinga – izbora savetnika za pružanje stručne pomoći prilikom prodaje dela akcija Telekoma i u skladu sa članom 23 stav 1 tačka 1 Zakona o javnim nabavkama, na današnjoj sednici donela odluku da po isteku roka od 8 dana za podnošenje zahteva za zaštitu prava protiv Odluke o obustavi javne nabavke, nastavi postupak javne nabavke pozivanjem ponuđača da ispravi tehnički deo ponude.

Vlada je danas usvojila i Predlog zakona o potvrđivanju memoranduma o saglasnosti između Evropske zajednice i Vlade Republike Srbije o učešću Republike Srbije u programu zajednice „Program podrške razvoju politike informaciono–komunikacionih tehnologija okvirnog programa za konkurentnost i inovativnost od 2007. do 2013. godine”.

Vlada je obrazovala Budžetski fond za restituciju u cilju obezbeđivanja namenskih sredstava za isplaćivanje naknade po propisima kojima se uređuje restitucija.

Doneto je Rešenje o dodeli nacionalnih sportskih priznanja za poseban doprinos razvoju i afirmaciji sporta, kao i Rešenje o dodeli novčanih nagrada za osvojenu zlatnu i bronzanu medalju na Svetskom prvenstvu za osobe sa invaliditetom u atletici, i bronzanu medalju na Svetskom prvenstvu u tekvondou.

Leave a Reply