Telekomunikacije

Premijer Srbije posetio telekomunikacioni centar PTT

Reforma državne uprave dugoročno će doneti velike koristi građanima i državi i njena suština je da građani mogu brže, efikasnije, jeftinije da dođu do raznih dokumenata i potvrda koje su im potrebne, rekao je premijer Srbije Mirko Cvetković obilazeći Telekomunikacioni centar PTT-a.

Premijer je kao jedan od značajnijih rezultata reformi državne uprave naveo to što je izvod iz matične knjige rođenih postao trajni dokument za građane, koji se izdaje samo jednom i najavio da će do 2014. u sistemu elektronske uprave biti pohranjeni podaci svih građana Srbije. Ministar za državnu upravu i lokalnu samoupravu Milan Marković prezentovao je premijeru i saradnicima novi Centralni sistem za elektronsku obradu matičnih knjiga, Generalni direktor Pošte Srbije Goran Ćirić najavio je da su pri kraju pripreme da se u poštama počne sa izdavanjem biometrijskih dokumenata građanima i potvrda o državljanstvu, u saradnji sa MUP-om Srbije i Ministarstvom za državnu upravu i lokalnu samoupravu.

Leave a Reply