telefon
Telekomunikacije

Prenos broja u fiksnoj telefoniji tek u 2014. godini

Republička agencija za elektronske komunikacije (RATEL) uputila je danas predlog operaterima fiksne telefonije u Srbiji kojim se rok za uvođenje prenosivosti fiksnih brojeva odlaže za april 2014. godine.

Kako je objavljeno sa sajtu RATEL-a, nakon sastanka u Ministarstvu spoljne i unutrašnje trgovine i telekomunikacija na kom je razmotreno odlaganje primene prenosivosti broja u fiksnoj telefoniji, Agencija je uputila svim operatorima fiksne telefonije zaključak da se pristupi faznoj realizaciji ove usluge, počevši od 1. oktobra 2013. godine. Poslednja faza treba da bude završena 31. marta 2014. godine.

telefon

Predlogom RATEL-a predviđeno je da Telekom Srbije započne faznu realizaciju tog zadatka od 1. oktobra ove godine, a da je završi do 31. marta 2014. godine. Sa primenom pravilnika o prenosivosti brojeva u fiksnoj telefoniji trebalo je da se otpočne 1. decembra 2012. godine, ali je to odloženo zato što Telekom Srbije nije bio spreman za to, jer ima najveće tržište učešće u fiksnoj telefoniji.

Osim Telekoma Srbije, usluge fiksne telefonije u Srbiji pružaju i kompanije SBB, Telenor i Orion telekom. Usluge fiksne telefonije SBB, najveći kablovski operater u Srbiji, počeo je da pruža u decembru 2012. godine, Telenor početkom 2011. godine, a Orion telekom je počeo godinu dana ranije, ali je njihovo učešće na tom tržištu malo.

Prenosivost fiksnih brojeva treba da korisnicima omogući promenu operatera, pri čemu bi zadržali prvobitni pretplatnički telefonski broj. “Poslovodstvo Telekoma je zadovoljno rokovima koje je predložio Ratel”, rečeno je Tanjugu u Telekomu Srbija tim povodom. Kompanija Telekom Srbija pokrenula je sve potrebne aktivnosti kako bi obezbedila tehničke, ali i sve druge uslove za primenu prenosivosti broja u svojoj mreži, a u skladu sa Pravilnikom o prenosivosti broja u javnim telefonskim mrežama na fiksnoj lokaciji.

U toku tog procesa, pojavili su se složeni administrativni i tehnički zahtevi koji su doveli u pitanje ostvarivanje neophodnih preduslova za prenosivost brojeva u mreži fiksne telefonije do datuma koji je prvobitno naveden u Pravilniku, kažu u Telekomu. Promena operatera uz zadržavanje istog telefonskog broja, kao usluga u mobilnoj telefoniji, uvedena je u julu 2011. godine.

Leave a Reply