Telekomunikacije

Pretplata za fiksni priključak od 1. aprila 457 dinara

Mesečna pretplata za fiksni telefonski priključak od 1. aprila 2010. godine iznosiće 388 dinara (bez PDV-a) za domaćinstva i poslovne korisnike, dok će se ostvareni telefonski saobraćaj tarifirati po važećem cenovniku Telekoma Srbija.

Svim domaćinstvima od 1. aprila u cenu pretplate biće uključeno 150 impulsa. Tako će rezidencijalni korisnici koji u toku jednog meseca potroše do 150 impulsa plaćati samo pretplatu, dok će korisnici koji potroše preko 150 impulsa, pored mesečne pretplate, plaćati i ostvareni saobraćaj nakon 150 impulsa uključenih u pretplatu.

Podsećamo da će nova cena pretplate biti prikazana u martovskom računu koji korisnici dobijaju u aprilu, budući da se pretplata plaća za mesec unapred. U računu koji će korisnici dobiti u aprilu, biće obračunata pretplata za april i troškovi korišćenja usluge u prethodnom mesecu, odnosno ostvareni telefonski saobraćaj u martu. Takođe, u računu za april, koji na naplatu stiže u maju, biće prikazan i novi način obračunavanja ostvarenog saobraćaja po osnovu uključenih 150 impulsa  u pretplatu.

Leave a Reply