telenor
Telekomunikacije

Prihod od telekomunikacija 1,54 milijarde evra

Tržiste telekomunikacija je u 2012. godini ostvarilo prihod od 1,54 milijarde evra, pri čemu je učešće u bruto domaćem proizvodu 5,52 odsto, pokazali su rezultati analize Republičke agencije za elektronske komunikacije.

Prihod od mobilne telefonije čini 55,2 odsto, fiksne 24,3 odsto, Interneta 9,6, distribucije medijskih sadržaja 7,1, radio difuzije 3,6 i VoIP-a 0,2 odsto. Direktor RATEL-a Milan Janković kazao je na današnjoj konferenciji za novinare da je ukupan broj pretplatnika fiksne telefonije u 2012. godini iznosio 2,99 miliona, što je pad u odnosu na 2011, kada je ta cifra iznosila 3,03 miliona.

Zabeležen je i pad prihoda u ovom segmentu telekomunikacija sa 446 miliona evra 2011. na 373 miliona 2012. godine, naveo je Janković. Prema njegovim rečima, ukupan broj pretplatnika mobilne telefonije u protekloj godini je iznosio 9,137 miliona, što je povećanje od 126,19 odsto. Kako je objasnio, pad ukupnog broja pretplatnika je posledica striktne primene obaveze operatera da pretplatnicima smatraju samo one koji su bili aktivni u poslednja tri meseca.

telenor
Broj postpejd korisnika je porastao za 11 odsto – na 3,73 miliona, dok je za 21 odsto manji broj pripejd korisnika i iznosi 5,40 miliona. Janković je kazao da je prihod od usluga mobilne telefonije iznosio 850 miliona evra, a investicije su dostigle 112,26 miliona evra.

Usluge distribucije medijskih sadržaja pružaju 94 operatora, a najviše putem kablovske mreže – 73 odsto pretplatnika. Oni su u 2012. ostvarili prihod od 109,19 miliona evra, broj pretplatnika iznosi 1,442 miliona, što predstavlja porast od 19,92 odsto.

Kada je reč o Internet provajderima, registrovano ih je 222 sa 5,038 miliona pretplatnika, a zabeležen je i rast od 31 odsto. Prihod od usluga Interneta je u 2012. godini dostigao 147,95 miliona evra, dok je rast širokopojasnog Interneta, uključujući korisnike 3G mreže, dostigao 65,28 odsto, odnosno 4,72 miliona pretplatnika.

Janković je kazao da se znatno smanjio broj dajal-ap pristupa Internetu na 20.440 priključaka, a do kraja godine se može očekivati i da on potuno bude izgubljen. Podsetivši da je prošle godine u oktobru Vlada Srbije usvojila Plan namene, Janković je izrazio očekivanje da će tokom ove godine uspeti da sprovedu javna nadmetanja za pružanje novih usluga pomoću LTE tehnologije.

”Očekujemo da do sredine godine donesemo određena dokumenta, koja će potom omogućiti realizaciju tog plana možda već i u drugoj polovini godine”, dodao je Janković.

Kako je naveo, RATEL je posebnu pažnju posvetio analizi pretplatničkih ugovora operatora, sa kojima su obavili razgovor i dali određene sugestije koje elemente, u skladu sa iskustvima i prigovorima, korisnika treba poboljšati.

Leave a Reply