Telekomunikacije

Produžen rok za dostavljanje mišljenja o nacrtu Pravilnika o uslovima za obavljanje delatnosti elektronskih komunikacija

Imajući u vidu veliko interesovanje stručne javnosti za učešće u javnim konsultacijama o nacrtu Pravilnika o uslovima za obavljanje delatnosti elektronskih komunikacija po režimu opšteg ovlašćenja, Republička agencija za elektronske komunikacije produžila je rok za dostavljanje mišljenja, do 4. februara 2011.

Leave a Reply