Telekomunikacije

Promena cena seobe CDMA priključka

Telekom Srbija menja cene za CDMA usluge od 11.05.2009.godine. Nova – niža cena za seobu telefonskog CDMA priključka iznosiće 372,50 dinara bez PDV-a u sledećim slučajevima:

* kada se seoba vrši unutar područja na kojem se ona može realizovati samo CDMA tehnologijom (seoba sa CDMA priključka na CDMA)
* kada se seoba vrši sa područja pokrivenog CDMA tehnologijom na područje gde postoji drugo tehničko rešenje (seoba sa CDMA na standardni telefonski priključak).

Cena seobe standardnog telefonskog priključka na područje gde se seoba može realizovati samo CDMA tehnologijom ostaje nepromenjena, odnosno iznosi 4.000 dinara bez PDV-a.

Leave a Reply