Telekomunikacije

Promena cena za pozive iz fiksne i mobilne mreže ka Info servisima

U želji da izađe u susret svim potrebama korisnika i tokom 2010. godine, Telekom Srbija će raditi na dodatnom unapređenju Info servisa kako bi korisnici u svakom trenutku mogli da dobiju što kvalitetnije informacije.

U skladu sa tim od 1. februara 2010. godine planirana i je promena cena za pozive iz fiksne i mobilne mreže ka Info servisima 9811, 9822, 9823, 9844, 988 i 9812

Nova cena poziva servisa za naručivanje buđenja 9811, servisa za informacije o verskim praznicima 9822, servisa za informacije o meteorološkim prilikama 9823 i servisa za loto izveštaj 9844 biće 10,75 dinara po pozivu sa fiksnog telefona, odnosno 11,66 dinara po pozivu iz mobilne mreže.

Od 1. februara 2010. godine cena poziva servisa za informacije o telefonskim brojevima korisnika 988 iznosiće 21,50 dinara za pozive iz fiksne mreže, odnosno 23,32 dinara za pozive iz mobilne mreže. Po istim cenama tarifiraće se i minut razgovora za pozive upućene servisu za razna obaveštenja 9812.

Takođe, od 01. februara biće uvedena i naplata razgovora sa operaterima na broju 064/789. I dalje se neće naplaćivati preslušavanje govornog automata, a od trenutka kada se javi operater cena poziva ka Korisničkom servisu iznosiće 10 dinara, bez obzira na dužinu razgovora sa operaterom.

Leave a Reply