Telekomunikacije

Promocija Poštanskog adresnog kod

9. oktobar se slavi kao Svetski dan pošte.

Osnivački kongres Svetskog poštanskog saveza održan je u Bernu od 15. septembra do 9. oktobra 1874. godine na kome su prisustvovale 22 zemlje, među kojima i Kneževina Srbija. Svetski poštanski savez sada ima 192 zemlje članice, koje sačinjavaju jedinstvenu poštansku teritoriju i najširu distributivnu mrežu za fizički prenos pošiljaka.

PROMOVISANJE I PRIMENA POŠTANSKOG ADRESNOG KODA (PAK)

Nastavlja se promocija Poštanskog adresnog koda (PAK) i 10. oktobra 2009. godine počinje emitovanje TV spota, u cilju upoznavanja građana i pravnih lica sa standardizovanom adresom, na RDU Radio Televiziji Srbiji. Pored ovog oglašavanja u narednom periodu građani će biti upoznati sa PAK-om putem dopisnica, štampanih medija i preko lokalnih i regionalnih TV stanica.
Poštanski adresni kod (PAK) je niz od šest cifara koji je za razliku od prepoznatljivog petocifrenog poštanskog broja (koji definiše poziciju dostavne pošte), jednoznačno definiše najmanji nedeljivi deo teritorije za koji je pošiljka adresovana, odnosno niz cifara je zamenio naziv opštine, naselja i ulice.
Svaka ulica, grupa zgrada, kuća i ulaz biće definisana jedinstvenim kodom koji će biti ažuriran u adresnom sistemu Republike Srbije. Sa PAK-om je omogućena i razmena podataka između više baza podataka u kojima adresni podatak predstavlja ključ razmene.

Postupak adresovanja pošiljaka PAK-om veoma je jednostavan. Za pravilno adresovanje neophodno je uneti adresne podatke:
• ime i prezime primaoca
• tačnu adresu, odnosno ulicu i broj
• niz od šest cifara poštanskog adresnog koda umesto poštanskog broja u predviđeno polje na koverti
• naziv grada ili naselja u kome primalac živi

U svakom trenutku informaciju o poštanskom adresnom kodu možete saznati na nekoliko načina:
• pozivom Informativnog servisa, na broj 0700-100-300, po ceni lokalnog poziva
• na web strani Pošte www.posta.rs zadajući odgovarajuće parametre u pretraživanju lako se generiše poštanski adresni kod
• u svakoj pošti uvidom u Adresar poštanskog adresnog koda

Leave a Reply