Telekomunikacije

Rast investicija u sektoru telekomunikacija

Investicije u sektor telekomunikacija u prošloj godini premašile su 250 miliona evra, a prihod je bio veći od 1,6 milijadri evra uz učešće od oko šest odsto u BDP, izjavio je državni sekretar u Ministarstvu trgovine i telekomunikacija Stefan Lazarević na jubilarnom, 20. telekomunikacionom forumu ”Telfor”.

”To je pozitivan primer rada države, nezavisnog regulatora i implementacije direktiva EU koje su podstakle razvoj tržišta telekomunikacija”, dodao je Lazarević.

Navodeći primer EU, koja je tokom svetske ekonomske krize povećavala investicije u oblast IKT kako bi podstakla rast BDP i smanjila broj nezaposelnih i modernizovala svoju ekonomiju, Lazarević je istakao da se negativni rezultati u makroekonomskom domenu nadoknađuju ulaganjem u razvoj telekomunikacione infrastrukture.

”Baš zbog toga, razvoj širokopojasnih mreža je ključ modernizacije društva, osnov za stvaranje konkurentne i otvorene digitalne ekonomije koja će sa jedne strane unaprediti privredu naše države, a sa druge omogućiti razvoj ruralnih i ekonomski nedovoljno razvijenih oblasti”, rekao je Lazarević.

Po rečima državnog sekretara proces prelaska sa analognog na digitalno emitovanje televizijskog programa kasni i do sada je urađeno 15 odsto tog procesa.

Lazarević je napomenuo da je za završetak digitalizacije ostalo svega 2,5 godine, i pozvao svu stručnu javnost da pruži podršku Ministarstvu i Vladi kako bi proces priveli kraju, imajući u vidu da više od 50 odsto populacije koristi zemaljsku televiziju.

”Ukoliko se digitalizacija ne završi na vreme, veliki broj domaćinstava može da ostane bez televizijskog signala”, naglasio je Lazarević.

On je posebno istakao neophodnost ulaganja u edukaciju, jer 21. vek obeležava stalno usavršavanje. ”Moramo omogućiti studentima da stečeno znanje po završetku fakulteta odmah mogu da primene u praksi”, zaključio je Lazarević. Takođe, istakao je da se u ovom trenutku postavlja pitanje šta je to što mi možemo da proizvedemo – bolje, brže i kvalitetnije kako bi naša privreda bila konkurentnija u odnosu na druge.

Leave a Reply