Telekomunikacije

RATEL dao saglasnost za povećanje cena za usluge preduzeća Telekom Srbija i SBB

Telekomu  Srbija odobreno povećanje cene pretplate, a SBB-u  povećanje cene usluge distribucije radijskih  i televizijskih  programa

Upravni odbor Republičke agencije za telekomunikacije dao je saglasnost Preduzeću za telekomunikacije „Telekom Srbija“ a.d. za povećanje mesečne telefonske pretplate za direktni telefonski priključak za rezidencijalne i biznis korisnike, a preduzeću SERBIA BROADBAND-SRPSKE KABLOVSKE MREŽE d.o.o. za povećanje cene usluge distribucije radijskih i televizijskih programa u svojim mrežama.

Počev od 1. aprila 2010. godine, Preduzeće za telekomunikacije „Telekom Srbija“ a.d. može da izvrši promenu cene pretplate na iznos od 388,00 dinara bez PDV-a, uz obavezu da na adekvatan način obavesti svoje korisnike o novoj ceni pretplate, najmanje 30 dana pre početka njene primene,  kao i da u okviru pretplate obezbedi 150 besplatnih impulsa mesečno svakom domaćinstvu. Odobrena cena pretplate je niža od maksimalno prihvatljive prodajne cene koja se dobija primenom troškovnog principa i računovodstvenog razdvajanja, a niža je i od cene koja se dobija uporednom analizom cena u zemljama u okruženju.

SERBIA BROADBAND-SRPSKE KABLOVSKE MREŽE d.o.o. može, počev od  1. marta  2010. godine, da izvrši  promenu cene usluge distribucije radijskih i televizijskih programa u svojim mrežama na iznos od  820,00  dinara sa PDV-om, uz obavezu da na propisan način obavesti svoje korisnike o izmeni cene, najmanje 14 dana pre početka primene nove cene, i to objavljivanjem na svom info kanalu, odnosno Internet stranici, kao i dostavljanjem te informacije pretplatnicima uz mesečni račun pre povećanja cena. Nova cena je niža od maksimalno prihvatljive prodajne cene koja se dobija primenom troškovnog principa i računovodstvenog razdvajanja i kreće se u okvirima prihvatljive prodajne cene.

S obzirom da je „Telekom Srbija“ javni telekomunikacioni operator sa značajnim tržišnim udelom za usluge javne fiksne telefonske mreže, a SBB javni telekomunikacioni operator sa značajnim tržišnim udelom za uslugu distribucije radio i televizijskih programa preko kablovske distributivne mreže, obe firme imaju obavezu da od RATEL-a pribave saglasnost za svaku promenu cene svojih usluga. Agencija je dala saglasnost na osnovu Pravilnika o primeni troškovnog principa, odvojenih računa i izveštavanju od strane telekomunikacionih operatora sa značajnim tržišnim udelom. Naglašavam da su pri odlučivanju uzeti u obzir i socijalni momenat, Memorandum o budžetu i ekonomskoj i fiskalnoj politici za 2010. godinu, i potreba za obezbeđivanjem sredstava neophodnih za ulaganje u dalji razvoj telekomunikacija“, izjavio je profesor Jovan Radunović, predsednik Upravnog odbora Republičke agencije za telekomunikacije.

Leave a Reply