Telekomunikacije

RATEL do sada izdao 74 dozvole za Inicijalnu digitalnu mrežu

RATEL je do sada javnom preduzeću “Emisiona tehnika i veze” (ETV), koje je nadležno za proces digitalizacije, izdao 74 dozvole za korišćenje radio-frekvencija za Inicijalnu mrežu.
Kako se navodi u saopštenju RATEL-a, cilj uspostavljanja Inicijalne mreže je testiranje digitalnih predajnika pre potpunog isključivanja analognih, a njena infrastruktura će biti korišćena u konačnoj mreži, u zavisnosti od tehničkih karakteristika i potreba.

Kada je reč o periodu u kome će istovremeno raditi i analogni i digitalni predajnici, takozvanom simulkastu, Srbija je podeljena u tri zone.

Prva zona, u kojoj je simulkast počeo 1. septembra i koji će trajati do 28. marta 2015. obuhvata predajnike – Avala, Vršac, Kikinda, Rudnik – Crni vrh Jagodina, Subotica-Sombor i Čot-Venac.

Drugu zonu, koja počinje 1. oktobra i traje do 31. marta 2015. čine predajnici Besna kobila i Tupižnica, a treću, koja će trajati do 1. novembra do 30. aprila 2015. čine Deli Jovan, Jastrebac, Kopaonik i Tornik-Ovčar.

Danom isteka perioda simulkasta u određenoj zoni raspodele, prestaju da rade svi analogni predajnici u toj zoni i počinju sa radom digitalni predajnici na kanalima iz Plana GE06 donetog u Ženevi 2016. godine, a koji je ratifikovala Narodna skupština.

Takođe, dozvole za radio stanice za sve analogne predajnike (nacionalni, regionalni, lokalni), koje je izdao RATEL prestaju da važe 16. juna 2015. godine, kao i dozvole za digitalne predajnike u Inicijalnoj mreži.

Nakon tog datuma, a u skladu sa Zakonom o elektronskim komunikacijama, RATEL izdaje JP ETV pojedinačnu dozvolu za korišćenje radio-frekvencija, radi uspostavljanja elektronske komunikacione mreže za multipleksiranje, distribuciju i emitovanje digitalnog televizijskog programa, za tri multipleksa.

Leave a Reply