Telekomunikacije

RATEL potpisao memorandum o razumevanju sa Hrvatskom agencijom za poštu i elektroničke komunikacije (HAKOM)

Republička agencija za elektronske komunikacije nastavlja sa razvijanjem i unapređivanjem saradnje sa regulatornim telima zemalja u okruženju. Predstavnici RATEL-a su 21.11.2011. primili kolege iz Hrvatske agencija za poštu i elektroničke komunikacije (HAKOM) i sa njima potpisali memorandum o razumevanju.

Saradnja definisana memorandumom o razumevanju predviđa razmenu informacija u vezi sa razvojem politike i strategija koje se odnose na elektronske komunikacije, kao i sastanke stručnjaka radi upoređivanja tehničkih, pravnih i drugih aspekata nacionalnih regulatornih aktivnosti.

U ime HAKOM-a memorandum o razumevanju potpisao je dr Dražen Lučić, a u ime RATEL-a dr Milan Janković.

Kolege iz HAKOM-a su takođe učestvovale u radu 19. telekomunikacionog foruma TELFOR, gde su iznele svoja iskustva u digitalizaciji emitovanja televizijskog programa.

Leave a Reply