Telekomunikacije

RATEL potpisao memorandume o razumevanju sa regulatornim telima Bugarske i Grčke

Republička agencija za elektronske komunikacije nastavlja sa razvijanjem i unapređivanjem saradnje sa regulatornim telima zemalja u okruženju. Predstavnici RATEL-a su se sastali sa kolegama iz Regulatorne komisije za komunikacije Republike Bugarske (CRC) i Regulatorne komisije za telekomunikacije i poštu Republike Grčke (EETT), radi potpisivanja memoranduma o razumevanju.

Tom prilikom su razmenjena dosadašnja iskustva i predstavljeni planovi budućeg rada.
Saradnja definisana memorandumima o razumevanju predviđa redovnu razmenu informacija u vezi sa razvojem politike i strategija koje se odnose na elektronske komunikacije, kao i sastanke eksperata radi proučavanja i upoređivanja tehničkih, pravnih i drugih aspekata nacionalnih regulatornih aktivnosti.

U ime RATEL-a memorandume o razumevanju potpisao je dr Milan Janković, u ime grčkog EETT-a dr Leonidas Kanelos, a u ime bugarskog CRC-a dr Veselin Božkov. Potpisivanju memoranduma prisustvovao je i Aleksandar Crkvenjakov, ambasador Republike Srbije u Bugarskoj.

Leave a Reply