Telekomunikacije

RATEL raspisuje tender za Sistem centralne baze prenetih brojeva

Republička agencija za telekomunikacije, planira da sprovede javnu nabavku dobara u otvorenom postupku, čija okvirna vrednost je veća od 50.000.000 dinara a čiji predmet je Sistem centralne baze prenetih brojeva.

Prethodni raspis je objavljen u „Službenom glasniku RS“ broj 26/10 od 23.04.2010.

Leave a Reply