E-servisi · Telekomunikacije

RATEL realizovao sistem centralne baze prenetih brojeva

Republička agencija za elektronske komunikacije objavljuje da je izvršena primopredaja sistema centralne baze prenetih brojeva između RATEL-a i kompanije Asseco SEE d.o.o. kao predstavnika konzorcijuma firmi sa kojim je Agencija sklopila ugovor nakon okončane procedure javne nabavke u otvorenom postupku.

Centralna baza prenetih brojeva realizovana je u skladu sa Pravilnikom o prenosivosti brojeva u javnim mobilnim telekomunikacionim mrežama koji je stupio na snagu 1. januara 2011. godine.

Nabavljene su, instalirane i puštene u rad računarska i komunikaciona oprema, koje su smeštene na dve lokacije, primarnoj i sekundarnoj (rezervnoj), a koje ispunjavaju stroge zahteve pouzdanosti i sigurnosti. Instalirani su i pušteni u rad baza podataka i aplikacioni softver koji obezbeđuje referentne podatke za usmeravanje poziva prema prenetim brojevima i automatizuje postupak prenosa broja. Interna testiranja sistema centralne baze prenetih brojeva su uspešno obavljena.

Sledeći korak podrazumeva angažovanje operatora na testiranju centralne baze i svojih aplikacija.

One thought on “RATEL realizovao sistem centralne baze prenetih brojeva

  1. Dejan R. Popovic, dipl. inz.

    A ko ce na kraju da plati realizaciju sistema centralne baze prenetih brojeva – da li samo zainteresovani ili svi pretplatnici – iz ovog teksta se ne vidi?!

Leave a Reply