Telekomunikacije

RATEL uručio Telenoru licencu za drugog fiksnog operatora

Telenoru je du petak, na prijemu organizovanom u sedištu kompanije na Novom Beogradu, u prisustvu najviših državnih zvaničnika uručena licenca za drugog operatora fiksne telefonije u Republici Srbiji.

Licencu je generalnom direktoru Telenora d.o.o. Ćel-Mortenu Jonsenu uručio Milan Janković, izvršni direktor Republičke agencije za telekomunikacije i predsednik Komisije za sprovođenje javnog nadmetanja. Licenca je izdata na period od deset godina, uz mogućnost produženja za isti period. Telenor je u obavezi da počne sa komercijalnim pružanjem usluga u roku od godinu dana od dana dodele licence.

Svečanosti povodom uručenja licence prisustvovali su, između ostalih uglednih gostiju, predsednik Vlade Republike Srbije Mirko Cvetković, ministarka za telekomunikacije Jasna Matić, ministar odbrane Dragan Šutanovac, gradonačelnik Dragan Đilas i Jan Edvard Tigesen, potpredsednik Telenor Grupe.

Premijer Mirko Cvetković i ministarka za telekomunikacije Jasna Matić su izrazili zadovoljstvo zbog ulaska drugog fiksnog operatora na tržište, jer će konkurencija doneti nove usluge za korisnike i nova ulaganja u infrastrukturu.

Ćel-Morten Jonsen je izjavio da je kompaniji Telenor izuzetno drago što postaju drugi operator fiksne telefonije u Srbiji i najavio brzo obezbeđivanje širokopojasnog pristupa internetu, u cilju podsticanja rasta privrede i otvaranja novih radnih mesta.

Leave a Reply