Kablovska i sat. TV · Telekomunikacije

Registracija DTH operatora

U „Službenom glasniku Republike Srbije“ broj 26/09 od 14.04.2009. objavljen je Pravilnik o uslovima za pružanje usluge distribucije radijskih i televizijskih programa i sadržaju odobrenja. Pravilnik je stupio na snagu 22.04.2009. godine.

Do stupanja na snagu ovog pravilnika bilo je regulisano pružanje usluge distribucije radio i televizijskih programa preko kablovske distributivne mreže, a ovim pravilnikom je regulisano i pružanje usluge distribucije radijskih i televizijskih programa preko satelitskog distributivnog sistema (DTH).

Potrebno je da operatori, koji pružaju DTH uslugu, podnesu potrebnu dokumentaciju u skladu sa članom 4. navedenog pravilnika za dobijanje odobrenja.

Leave a Reply