business-growth
Telekomunikacije

Rezultati ovogodišnjeg istraživanja: European Communication Monitor

European Communications Monitor predstavlja međunarodnu inicijativu i istraživanje
koji realizuje autonomna organizacija – Evropska asocijacija za obrazovanje i istraživanje u odnosima s javnošću (EUPRERA), u partnerstvu sa EACD i magazinom Communication Director.
business-growth
U ovogodišnjem istraživanju je učestvovalo više od 2.700 PR profesionalaca iz 43 zemlje, među kojima je i Srbija. Cilj istraživanje je stimulisanje i promocija znanja i prakse u upravljanju komunikacijama širom kontinenta.
Ove godine su rezultati istraživanja predstavljeni u okviru izuzetno zanimljivog trominutnog filma. Taj presek stanja u industriji i promene u odnosu na prethodne godine možete da pogledate na sledećem linku

Leave a Reply