Telekomunikacije

Saopštenje povodom učestalih procena vrednosti akcija Telekoma Srbija a.d.

Povodom učestalih procena vrednosti akcija akcionarskog društva Telekom Srbija u javnosti poslednjih dana, Telekom Srbija obaveštava javnost o sledećem:

„Telekom Srbija nije društveno niti javno preduzeće, nego akcionarsko društvo, zbog čega je Zakon o privatizaciji na njega neprimenjiv. Dakle, nikako ne može biti govora o privatizaciji društva, već o prodaji određenog dela akcija društva.

Naročito ističemo da je tržišna vrednost akcija Telekoma Srbija zasigurno znatno veća od svih procena koje su razni stručnjaci iznosili u javnost ovih dana.

Oni koji iznose konkretne cifre i potpuno neutemeljenje procene vrednosti akcija akcionarskog društva, moraju da budu svesni sopstvene odgovornosti za eventualno nanetu štetu, u skladu sa odredbama Zakona o privrednim društvima i Zakona o tržištu hartija od vrednosti.

Bez obzira na to da li neko ima interes, da pokušava da smanjuje očekivanja, iznošenjem nerelano niske procene vrednosti društva u javnost, ili je reč o nepoznavanju kategorija kao što su vrsta privrednog društva, imovina društva, prihod, dobit, bilans stanja, bilans uspeha i slično, poslovodstvo društva će u ovom smislu pokrenuti sve mere pravne zaštite interesa samog društva, njegovih akcionara i građana Republike Srbije koji će uskoro i sami postati akcionari.”

Leave a Reply