Telekomunikacije

Saradnja “Telekoma Srbija” i kompanije “Alcatel”

Kompanija “Alcatel-Lucent” saopštila je da je “Telekom Srbija” počeo da koristi rešenje “Motive Network Analyzer”, kako bi korisnicima omogućio stabilan i visokokvalitetan ultra-širokopojasni pristup brzom Internetu, video usluge, kao i nove usluge za biznis korisnike.
“Telekom Srbija” će koristiti ovo rešenje “Alcatel”-a kako bi omogućio visokokvalitetne usluge za više od milion korisnika preko postojećih bakarnih pristupnih linija, koje se zasnivaju na opremi više dobavljača i više različitih tehnologija.

Rešenje “Motive Network Analyzer” omogućava operatoru da na daljinu dijagnostikuje kvalitet linija i zauzme proaktivan pristup u rešavanju problema pre nego što ih korisnik oseti. Ono takođe nudi tehnologiju dinamičnog upravljanja linijama, koja obezbeđuje optimalni učinak.

Alcatel-lucent-1

“Telekom Srbija” značajno investira u širokopojasnu infrastrukturu zasnovanu na bakarnim linijama prelaskom na VDSL2 tehnologiju, koja će omogućiti veće brzine protoka kako bi se zadovoljila potražnja za superbrzim širokopojasnim linijama i video sadržajem visokog kvaliteta.

To rešenje omogućava kompaniji “Telekomu Srbija” da maksimalno iskoristi ovu investiciju pomoću funkcionalnosti “Upgrade Predictor”-a koja omogućava da se usluga koju korisnik traži pruži uz potreban kvalitet.

Direktor Tehničke direkcije “Telekoma Srbija” Filip Banković je kazao da na sve konkurentnijem tržištu, zadovoljavanje potreba sadašnjih korisnika, kao i privlačenje novih je važan strateški cilj.

Glavni predstavnik kompanije “Alcatel-Lusent” za Srbiju, Crnu Goru i Bosnu i Hercegovinu Emil Visloguzov je podsetio da dugo sarađuju sa “Telekom Srbija” grupom, dodavši da im je cilj da uvek pomognu partnerima u ispunjavanju obaveza pružanja visokokvalitetnih usluga krajnjim korisnicima.

– Uspešno smo pokazali kako rešenje “Motive Network Analyzer” unapređuje pouzdanost mreže i smanjuje troškove u okviru pristupne mreže “Telekoma Srbija” koja je zasnovana na opremi različitih dobavljača – naveo je Visloguzov.

On je dodao da korišćenjem ove tehnologije za nadzor i upravljanje fiksnim linijama, “Telekom Srbija” može bez prekida da održava ultraširokopojasne linije kako bi omogućio video usluge i druge usluge koje zahtevaju veliki protok podataka koje njeni pretplatnici traže.

Leave a Reply