Telekomunikacije

Sastanak sindikata PTT i Ministarstva za telekomunikacije i informaciono društvo

Ministarka za telekomunikacije i informaciono društvo Jasna Matić sa saradnicima, danas u Beogradu u Nemanjinoj 11 u zgradi Vlade Srbije, je održala sastanak sa Sindikatom PTT .

Na sastanku je zaključeno da je potvrđivanje predloženih članova Saveta republičke Agencije za poštanske usluge od strane Narodne skupštine Republike Srbije i izgradnja glavnih poštanskih centara, nesporni prioritet za neometano na Zakonu zasnovano odvijanje i dalji razvoj poštanskog saobraćaja i samog javnog preduzeća PTT.

Leave a Reply