Telekomunikacije

Sledeći korak kompanije Ericsson u M2M komunikaciji

Kako bi postigao svoju viziju od 50 milijardi konekcija do 2020. godine Ericsson sarađuje sa telekom operatorima, odabranim partnerima u industriji i drugim akterima u M2M lancu kreirajući vodeću svetsku inovativnu tehnologiju i održiva rešenja.

Telenor Connexion će biti prvi klijent Ericssona koji će koristiti Ericssonovu Device Connection Platformu koja je uvedena u februaru ove godine na GSMA kongresu u Barseloni – servis koji omogućava operatorima da ponude M2M konekcije između smartphone uređaja i lap top računara.

Leave a Reply