Telekomunikacije

Smart Networks za komunikaciju bez zastoja

U okviru Nedelje inovacija u Beogradu, Nokia Siemens Networks predstavila je „Smart Networks” koje korisnicima novih inteligentnih uredjaja omogucavaju da u potpunosti iskoriste njihove napredne opcije, uz duze trajanje baterije, a operatorima vecu produktivnost usled smanjenog zagusenja mreza.

Usled pojave sve veceg broja “pametnih” (smart) uredjaja ocekuje se naglo povecanje broja korisnika mobilnog interneta, a samim tim i kolicine prenetih podataka. Danas se suocavamo sa rastom saobracaja preko mobilnih telefona od 100 odsto godisnje.

„Aplikacije koje su uvek aktivne, kao sto su neprestano proveravanje statusa na socijalnim mrezama, provere lokacija, elektronske poste i slicno su vrlo popularne i znacajne za krajnje korisnike. Pri tome je vazno znati da koriscenje tih usluga, usled povecane kolicine saobracaja, znacajno utice na opterecenje i kvalitet mreze, a time i na percepciju krajnjeg korisnika. Na primer, gledanje YouTube videa na smartfonu koristi isti kapacitet mreze kao i istovremeno slanje 500.000 SMS poruka. Ceste interakcije pametnih uredjaja sa mrezom kao rezultat mogu dovesti do pojave nezadovoljstva krajnjih korisnika usluga, koji su suoceni sa kratkim trajanjem baterije i zagusenjem mreze. Smart Networks je upravo odgovor na ovu pojavu, a nas cilj je zadovoljan krajnji korisnik.“, izjavio je Miodrag Radojevic, generalni direktor Nokia Siemens Networks d.o.o. Srbija.

U prilog potrebi za efikasnijim koriscenjem kapaciteta postojecim mreza govori i podatak da je, u poslednje dve godine, samo u Srbiji broj korisnika sirokopojasnog interneta povecan za 12.1 odsto.

“Kombinacija stalnog koriscenja aplikacija, mobilnosti i rasta broja korisnika smartfon i tablet uredjaja, kao sto je Ipad, predstavljaju sve veci izazov operaterima sirom sveta. Elementi “SmartNetworks” resenja ukljucuju optimalno upravljanje mreznom signalizacijom i korisnickim saobracajem zahvaljujuci maksimalnom iskoriscenju mreznih kapaciteta.”, naglasio je Josef Lorenz, vodeci ekspert za tehnologiju u kompaniji Nokia Siemens Networks.

Kompanija Nokia Siemens Networks je jedini proizvodjac koji je u svoja resenja za mreze ugradio poseban industrijski standard, uobicajen kod smartfonova, koji omogucava redukovanje signalizacionog saobracaja za skoro tri puta, dok u isto vreme produzava zivot baterije samog uredjaja.

M2M (Machine to Machine)

Sve vise uredjaja (senzori, automobili, medicinski uredjaji, ulicna svetla i mnogi drugi) bice povezano, a povecana pokrivenost i sve veci broj propisa podrska su ovom trendu. Umesto milijardi ljudi, bice hiljade milijardi povezanih uredjaja, a Nokia Siemens Networks za to obezbedjuje efikasna resenja zasnovana na M2M konceptu.

M2M servisi omogucavaju komunikaciju raznovrsnih uredjaja putem telekomunikacione infrastrukture, cime se doprinosi automatizaciji procesa rada, laksem odrzavanju i nadgledanju sistema. M2M servisi se veoma jednostavno i lako prilagodjavaju specificnim potrebama korisnika i brzo se nadogradjuju.

Smart Energy

Sledeci koncept odrzivog razvoja sa idejom da doprinese povecanju energetske efikasnosti i ustedi elektricne energije, kompanija Nokia Siemens Networks osmislila je resenje „Smart Energy“ koje obuhvata uvodjenje elektricnih brojila nove generacije kao i neophodne mrezne infrastrukture. Povezanost Smart Energy resenja sa Internetom, izmedju ostalog omogucava krajnjem korisniku da u svakom trenutku ima uvid u potrosnju elektricne energije u svom domacinstvu, kao i mnoge druge primene.

eMobility

Upotreba elektricnih vozila sa sobom nosi i potrebu uvodjenja posebno prilagodjene infrastrukture namenjene punjenju baterija takvih vozila. Nokia Siemens Networks nudi infrastrukturna resenja „eMobility“ koja imaju za cilj da korisnicima omoguce jednostavno i efikasno koriscenje ove nove tehnologije koja ce u buducnosti biti dominantna u automobilskoj industriji.

Smart Traffic i M2M telematics

Koncept lociranja i pracenja kretanja motornih vozila je vec izvesno vreme prisutan i postao je dostupan velikom broju korisnika. Resenja kompanije Nokia Siemens Networks „Smart Traffic“ i „M2M telematics“ nude brojne mogucnosti: pracenje trenutnog stanja u saobracaju kako bi se detektovali zastoji u saobracaju, automatske naplate putarina (autoputevi, odredjene gradske zone velikog zagusenja), automatske naplate parkiranja, kao i pracenje odredjenih parametara vozila javnog prevoza u cilju boljeg planiranja i davanja odredjenih informacija korisnicima ovih usluga.

 

Leave a Reply