Telekomunikacije

Snižavanje cena rominga sukcesivno

Direktor Ratela Milan Janković izjavio je danas da će građani Srbije moći jeftinije da telefoniraju sa BiH, Crnom Gorom i Makedonijom, a cene tih usluga biće sukcesinvno snižavane u naredne tri godine.

“Ratel je donela odluku da se snižavaju cene prenosa govora, SMS poruka i podataka u romingu sa Crnom Gorom, Makedonijom i Bosnom i Hercegovinom naredne tri godine . Dogovoreno je da se svake godine do 30. juna snizi cena usluga za određeni iznos u skladu sa direktivama EU koja je to propisala”, naglasio je Janković gostujući na RTS.

Mobilni operatori nisu oduševljeni sniženjem cena usluga jer je, prema rečima Jankovića, reč o komercijalnim uslugama.
“Ideja je da se pomogne korisnicima i da građani mogu da koriste servise koje operatori nude, a koje do sada nisu koristili zbog visokih cena u romingu. S druge strane i operatori će imati mogućnost da povećaju saobraćaj”, naglašava direktor Ratela.

Govoreći o 4G tehnologijama i kada će one moći da se koriste i u našoj zemlji, on je rekao da ovih dana počinje javno nadmetanje i da se od početka maja naredne godine očekuje da operatori počnu da koriste i 4D tehnologiju, za prži prenos podataka.

2 thoughts on “Snižavanje cena rominga sukcesivno

 1. Dejan R. Popovic, dipl. inz.

  Povodom govora direktora Jankovica o 4G tehnologijama, tj. bezicnim sirokopojasnim internet komunikacijama, i o javnom nadmetanju za sticanje prava na koriscenje frekvencija za te komunikacije, valj reci i sledece.

  U tekstu Javnog oglasa za učešće u postupku javnog nadmetanja za izdavanje pojedinačnih dozvola za korišćenje radio-frekvencija po sprovedenom postupku javnog nadmetanja u radio-frekvencijskom opsegu 1710-1785/1805-1880 MHz za teritoriju Republike Srbije, tacke 1. i 3. imaju “cudan” sadrzaj.

  Pitam se cemu ovo “javno nadmetanje” tri poznata i priznata operatora za (ponovo) sticanje (postojeceg) prava na koriscenje frekvencija, odnosno eksploataciju baznih stanica u ranije odredjenim frekvencijskim podopsezima (tzv. blokovima) oko 1800 MHz?

  Da li se ovo javno nadmetanje sprovodi, ustvari, samo radi obezbedjenja jednake ili nejednake, pravedne ili nepravedne, (preras)podele frekvencijskih podopsega (tzv. “blokova”) izmedu tri postojeca operatora, i/ili uvodjenja, pored postojeceg “uskopojanog” sistema GSM ili DCS 1800, i UMTS, LTE, WiMAX i, eventualno, drugih IMT “sirokopojasnih” sistema, i to na “tehnoloski neutralnoj osnovi” u skladu sa clanom 3. tacka 7. Zakona o elektronskim komunikacijama?!

 2. Dejan R. Popovic, dipl. inz.

  Na kraju vaseg gore navedenog clanka pise: “Govoreći o 4G tehnologijama i kada će one moći da se koriste i u našoj zemlji, on je rekao da ovih dana počinje javno nadmetanje i da se od početka maja naredne godine očekuje da operatori počnu da koriste i 4D tehnologiju, za brži prenos podataka.”

  Mada je, prema clanu 90. stav 3. Zakon o elektronskim komunikacijama, RATEL, imao obavezu: “Oglas iz stava 1. tačka 1) ovog člana objavljuje se u ‘Službenom glasniku Republike Srbije’, najmanje jednoj široko dostupnoj međunarodnoj publikaciji, najmanje jednim dnevnim novinama koje se distribuiraju na celoj teritoriji Republike Srbije, kao i na Internet stranici Agencije”, na pocetku RATEL-ove Informacije o rokovima u javnom nadmetanju za izdavanje pojedinačnih dozvola za korišćenje radio-frekvencija u radio-frekvencijskom opsegu 1710-1785/1805-1880 MHz (23.12.2014) stoji: “Tekst Javnog oglasa biće objavljen u ‘Službenom glasniku Republike Srbije’ u petak 26.12.2014. godine.”

  Posto se, po tacki 8. Javnog oglasa (http://www.ratel.rs/upload/documents/Javno_nadmetanje_za_RF_opseg_1800/Javni%20oglas%20za%20javno%20nadmetanje%201800.pdf), prijava za učešće u Javnom nadmetanju podnosi u roku od deset radnih dana od dana objavljivanja Javnog oglasa u “Sl. glasniku RS“, bio bi red da RATEL, po isteku ovog prvog roka, na svojoj internet stranici i putem medija informise zainteresovanu javnost da li se za ucesce na Javnom nadmetanju prijavio, pored tri postojeca, poznata i priznata operatora mreza za javne mobilne elektronske komunikacije, i neki novi operator?

Leave a Reply