Događaji · Telekomunikacije

Srbija na 18. konferenciji opunomoćenika ITU

Ministarka za telekomunikacije i informaciono društvo, Jasna Matić, prisustvuje osamnaestoj konferenciji opunomoćenika Međunarodne unije za telekomunikacije, specijalizovane agencije Ujedinjenih nacija. Srbija, kao jedna od zemalja osnivača ove organizacije iz 1866, uživa veliki ugled i podršku.

Od 4.10.2010.godine, ministarka za telekomunikacije i informaciono društvo Jasna Matić boravi u Gvadalahari, Meksiko, gde se održava 18.konferencija opunomoćenika Međunarodne unije za telekomunikacije (Plenipotentiary Conference 2010, International Telecommunication Union – ITU).

Konferencija opunomoćenika predstavlja telo najvišeg nivoa Međunarodne unije za telekomunikacije, koje je odgovorno za alokaciju radijskog spektra u celom svetu, kreiranje tehničkih standarda koji određuju sve IKT mreže, kao i za razvoj i implementaciju strategija za smanjenje digitalnog jaza, kao odgovor rastućim potrebama koje nameće savremeni život.

Delegacija Republike Srbije, na čelu sa ministarkom Jasnom Matić, će na Konferenciji predstaviti Digitalnu Agendu Srbije, uključujući strategiju razvoja širokopojasnog pristupa, elektronsku upravu i proces prelaska sa analognog na digitalno emitovanje televizijskog programa. Ovom prilikom biće predstavljena iinicijativa Ministarstva da se pod okriljem Međunarodne unije za telekomunikacije osnuje globalna mreža žena na vodećim pozicijima u oblasti IKT, koja će se baviti podizanjem životnih standarda širom sveta, sa posebnim osvrtom na decu i žene, kroz promociju i korišćenje informaciono – komunikacionih tehnologija.Pored ove inicijative, Ministarstvo će na Konferenciji promovisati i obeležavanje međunarodnog dana devojčica u IKToblasti, koji će se održavati svakog četvrtog četvrtka u aprilu, kada će devojčice imati priliku da upoznaju mogućnosti školovanja i rada u IKT oblasti.

Tokom učešća na Konferenciji, planiran je niz bilateralnih sastanaka sa najvišim predstavnicima Međunarodne unije za telekomunikacije,prilikom kojih će biti reči o daljem unapređenju saradnje Republike Srbije i ITU, koja se od 2008. godine odvija kontinuirano na najvišem nivou uz veoma dobre rezultate.

Na Konferenciji će biti izabrano petočlano rukovodstvo koje će upravljati Unijom u naredne četiri godine, zatim dvanaestočlani Odbor za regulaciju radio-komunikacija, a glasaće se i o tome koje će zemlje učestvovati u radu Saveta Međunarodne unije za telekomunikacije.Ministarka Matić će se ovom prilikom sastati i sa šefovima delegacija zemalja članica, koji će prisustvovati izbornoj skupštini.

Konferenciji prisustvuje oko 2000 učesnika iz više od 160 zemalja, uključujući preko 80 ministara, 40 pomoćnika ministara i 40 ambasadora.

Leave a Reply