Telekomunikacije

Telekom operatori obavezani na pružanje usluge univerzalnog servisa

Upravni odbor Republičke agencije za telekomunikacije, na sednici održanoj 12.03.2010. godine doneo je odluku o određivanju operatora koji imaju obavezu da obezbeđuju univerzalni servis. To su:
1. Preduzeće za telekomunikacije „Telekom Srbija“ a.d.,
2. Telenor d.o.o,
3. VIP mobile d.o.o. i
4. Preduzeće za pružanje internet usluga i informacija „MEDIA WORKS“ d.o.o.

Odluka je objavljena u „Službenom glasniku RS“ broj 15/10 od 19.03.2010. i stupila je na snagu 26.03.2010.

Operatori univerzalnog servisa u obazei su da pružaju usluge:

  • pristup uslugama javne fiksne telefonske mreže, uključujući uslugu prenosa podataka za kvalitetan pristup Internetu
  • primene poseben mere kako bi invalidima i socijalno ugroženim korisnicima osigurali jednake mogućnosti pristupa javnoj govornoj  usluzi
  • besplatan pristup službama hitnih intervencija
  • uslugu javnih telefonskih govornica
  • pristup uslugama operatera na telefonskoj centrali i službamam obaveštavanja

Leave a Reply