ratel
Telekomunikacije

Telekom operatori sada imaju obavezu pružanja usluge univerzalnog servisa

Zakon o elektronskim komunikacijama definiše osnovne usluge univerzalnog servisa:

 1. pristup javnoj komunikacionoj mreži i javno dostupnim telefonskim uslugama na fiksnoj lokaciji, uključujući uslugu prenosa podataka koja obezbeđuje funkcionalan pristup Internetu;
 2. pristup uslugama obaveštenja i javnim telefonskim imenicima;
 3. korišćenje javnih telefonskih govornica;
 4. besplatno upućivanje poziva službama za hitne intervencije;
 5. posebne mere koje osobama sa invaliditetom i socijalno ugroženim korisnicima osiguravaju jednake mogućnosti za pristup javno dostupnim telefonskim uslugama, uključujući upućivanje poziva službama za hitne intervencije, uslugama obaveštenja i javnim telefonskim imenicima.

Usluge univerzalnog servisa pružaju se na tehnološki neutralnoj osnovi, sa propisanim kvalitetom i po pristupačnim cenama, a osobama sa invaliditetom i socijalno ugroženim korisnicima po povoljnijim cenama.

ratel

Operatori koji, u skladu sa odlukom Upravnog odbora RATEL-a, imaju obavezu da obezbeđuju univerzalni servis su:

 1. „Telekom Srbija“ a.d,
 2. Telenor d.o.o,
 3. VIP mobile d.o.o. i
 4. Orion telekom d.o.o.

Operatori će, od 1. aprila 2013. godine početi sa realizacijom usluge univerzalnog servisa.

 

One thought on “Telekom operatori sada imaju obavezu pružanja usluge univerzalnog servisa

 1. Dejan R. Popovic, dipl. inz.

  Prema gore navedenom tekstu, operatori koji, u skladu sa odlukom Upravnog odbora RATEL-a, imaju obavezu da obezbeđuju univerzalni servis su:

  1.„Telekom Srbija“ a.d,

  2.Telenor d.o.o,

  3.VIPmobile d.o.o. i

  4.Orion telekom d.o.o.

  Pitanje br. 1 glasi: da li je ova odluka (br. 1-01-110-15/09-1 od 12.03.2010. godine) objavljena u “Sluzbenom glasniku RS” tek pre devet dana?

  Pitanje br. 2 glasi: ako se u Evidenciju operatora javnih komunikacionih mreža i usluga u rubriku unese vrsta mreze “Javna fiksna telefonska mreza” a u rubriku vrsta usluge “Javna telefonska usluga”, zasto se onda dobiju samo operatori: TELEKOM SRBIJA, TEREON i ORION TELEKOM? (http://registar.ratel.rs/sr/reg201?action=table-o&filterNaziv=&filterSediste=&filterPodrucje=&vrstaMreze=2&vrstaUsluge=1&datumIzdavanjaOd=&datumIzdavanjaDo=). Gde je VIP mobile i u ovom spisku?

Leave a Reply