Telekomunikacije

Telekom Slovenije tužio Telekom Srpske

Najveći alternativni operater fiksne telefonije „Aneks“ d.o.o. Banjaluka, od 2007. godine u većinskom vlasništvu Telekoma Slovenije, podneo je tužbu protiv Telekoma Srpske za nadoknadu štetu u iznosu od 41,4 miliona KM, saznaje Capital.ba. Tužba je podnesena 19. maja 2010. godine pred Okružnim privrednim sudom u Banjaluci. Telekom Srpske se optužuju za postojanje zabranjenog sporazuma, zloupotrebu dominantnog položaja, kao i narušavanja konkurencije na tržištu telekomunikacija BiH.

Aneks traži od Telekoma Srpske da im nadoknadi štetu, koju procenjuje na 41.481.707 KM. Aneks se prethodno žalio i Konkurencijskom savetu biH, kao i Regulatornoj agenciji za komunikacije BiH po istom osnovu. Nakon dobijenih rešenja od strane Saveta i Agencije u kojima se zahtev Aneksa odbija kao neosnovan, Aneks je “presavio tabak” i podnio tužbeni zahtev nadležnom sudu u Banjoj Luci. Ovo je najveći tužbeni zahtev koji je podnesen protiv Telekoma Srpske, ali ne i jedini u milionskom iznosu.

Prema podacima Capital.ba preduzeće „Crumb group“ doo Bijeljina u tužbi traži nadoknadu štete od 10 miliona KM. Tužba je podnesena 26. februra ove godine pred Osnovnim sudom u Banjaluci. U tužbi se Telekom Srpske optužuje za onemogućavanja potpisivanja ugovora o interkonekciji i priključivanju na postojeću telekomunikacionu infrastrukturu. Tužilac smatra da je Telekom Srpske stvorio monopolistički položaj na tržištu telekomunikacija i da je onemogućio tužiocu da obavlja svoju delatnost.

Ukupne potencijalne obaveze Telekoma Srpske po sudskim sporima u kojima su tužena strana iznose ukupno 55.939.317 KM ne uključujući efekte potencijalnih zateznih kamata. Sa druge strane, rukovodstvo Telekoma Srpske, procenjuje da su njihovi realni potencijalnih gubici po osnovu svih sudskih sporova znatno manji, oko 3,9 miliona KM. (Capital.ba)

One thought on “Telekom Slovenije tužio Telekom Srpske

Leave a Reply