Telekomunikacije

Telekom Srbija bira korporativnog agenta

Preduzeće za telekomunikacije “Telekom Srbija” raspisalo je konkurs za izbor korporativnog agenta za pružanje finansijskih usluga u vezi sa hartijama od vrednosti ovog emitenta. Glavni kriterijumi, kako je navedeno u oglasu, su cena i reference ponudioca, a rok za dostavljanje ponuda je 13. avgust do 10 časova.

Javno otvaranje ponuda biće 15. avgusta dok će naručilac odluku o najpovoljnijoj ponudi doneti u okvirnom roku od pet dana od dana otvaranja ponuda. Kako su ranije najavljivali državni zvaničnici, akcije “Telekoma” bi trebale na jesen da se nađu na berzanskom tržištu, dok bi pre toga trebala da usledi podela ovih vlasničkih papira.

Građanima koji su već dobili besplatne akcije “Naftne industrije Srbije” i Aerodroma “Nikola Tesla”, pripašće 15 odsto akcija “Telekoma”, dok će bivši i sadašnji radnici dobiti 6,5% akcija. Osim države koja će nakon podele akcija imati vlasnički udeo od 58,5%, veliki akcionar “Telekoma” ostao je grčki OTE koji ima 20% akcija.

Leave a Reply