Telekomunikacije

Telekom Srbija izlazi na berzu?

Ministarstvo privrede Srbije razmatra mogućnost da kompanija Telekom, koja je u većinskom vlasništvu države, ponudi svoje akcije na Beogradskoj berzi.

“Ako treba da se privatizuje Telekom, možda to treba raditi kroz inicijalnu emisiju hartija od vrednosti, što bi pomoglo i domaćem finansijskom tržištu”, kazao je savetnik ministra privrede Aleksandar Stevanović na 12. međunarodnoj konferenciji Beogradske berze.

Stevanović je istakao da je sve još na nivou ideje, ali je ocenio da bi se takav način izlaska na tržište kapitala državnog preduzeća, ako se pokaže kao dobar, mogao primeniti i na neke druge firme.

telekom

On je dodao da bi to dalo i “snažan impuls trgovanju na berzi”.

Kako je objasnio, takav način ponude kapitala u trenutnoj situaciji bi bio prihvatljiv, čime bi se izbegao slučaj Telenora, koji se više ne listira i čijom se aktivom ne trguje.

Stevanović je kazao i da bi se inicijalna javna ponuda na berzi za kapital Telekoma mogla desiti do kraja naredne godine, ako država tako bude odlučila.

“To nije neizvodljivo”, kazao je on.

Podsetimo, uoči parlamentarnih izbora 2012. Centralni registar hartija od vrednosti je, na osnovu zaključka Vlade Srbije, izvršio prenos besplatnih akcija Telekoma Srbija. Od ukupno jedne milijarde akcija Telekoma, 6,94 odsto akcija dobili su zaposleni i bivši zaposleni te kompanije, a građani 15 odsto.

Iako uknjiženi kao vlasnici, građani ne mogu da akcijama raspolažu do momenta njihovog pojavljivanja na Beogradskoj berzi.

Leave a Reply