Telekomunikacije

Telekom Srbija primio nove stručnjake sa javnog konkursa

Nakon završenog javnog oglasa za prijem 75 saradnika kompanije „Telekom Srbija“ a.d. i profesionalne selekcije, izvršen je izbor 73 kandidata koji su se pridružili našem timu i sa kojima je zasnovan radni odnos. Za dva radna mesta u oblasti interne revizije nije izvršen izbor kandidata, zbog nedostatka kandidata sa odgovarajućim kompetencijama. Do kraja poslovne godine biće raspisan novi javni konkurs za pomenutu oblast.

MARKETING, WEB PRODAJA, RAZVOJ NOVIH SERVISA

1. Miloš Radosavljević, 1977, dipl. inženjer elektrotehnike, Elektrotehnički fakultet, Univerzitet u Beogradu

2. Miloš Savković, 1984, dipl. inženjer organizacionih nauka, Fakultet organizacionih nauka, Univerzitet u Beogradu

3. Aleksandar Tošović, 1977, dipl. inženjer elektrotehnike, Elektrotehnički fakultet, Univerzitet u Beogradu

4. Stefana Janićijević, 1979, dipl. matematičar, Matematički fakultet, Univerzitet u Beogradu i dipl. menadžer – kultura i mediji – master, Univerzitet umetnosti u Beogradu

5. Mirko Ljamić, 1982, dipl. inženjer elektrotehnike, Elektrotehnički fakultet, Univerzitet u Beogradu

6. Milan Lazović, 1980, dipl. ekonomista, Ekonomski fakultet, Univerzitet u Beogradu

7. Jelena Milojković, 1974, magistar ekonomskih nauka, Ekonomski fakultet, Univerzitet u Beogradu

8. Sonja Popović, 1981, dipl. inženjer organizacionih nauka, Fakultet organizacionih nauka, Univerzitet u Beogradu

9. Marija Andrijević, 1981, dipl. inženjer organizacionih nauka, Fakultet organizacionih nauka, Univerzitet u Beogradu

10. Jana Babić, 1977, dipl. psiholog, Filozofski fakultet, Univerzitet u Beogradu

11. Marko Stanojević, 1985, dipl. inženjer organizacionih nauka – master, Fakultet organizacionih nauka, Univerzitet u Beogradu

12. Miloš Dukić, 1983, dipl. ekonomista, Fakultet za poslovne studije Beograd, Megatrend Univerzitet u Beogradu

13. Mićo Tegeltija, 1986, dipl. inženjer elektrotehnike, Elektrotehnički fakultet, Univerzitet u Beogradu

14. Đorđe Sajić, 1984, dipl. inženjer organizacionih nauka – master, Fakultet organizacionih nauka, Univerzitet u Beogradu

15. Maja Gambiroža Jovičić, 1978, dipl. inženjer elektrotehnike, Elektrotehnički fakultet, Univerzitet u Beogradu

16. Tanja Kokolj, 1982, dipl. ekonomista – master, Departman za postdiplomske studije i međunarodnu saradnju, Univerzitet Singidunum

17. Borko Topalović, 1985, dipl. inženjer elektrotehnike i računarstva – master, Elektrotehnički fakultet, Univerzitet u Beogradu

18. Marija Vukašinović, 1981, master inženjer saobraćaja, Saobraćajni fakultet, Univerzitet u Beogradu

19. Dušica Lukić, 1986, master inženjer elektrotehnike i računarstva, Elektrotehnički fakultet, Univerzitet u Beogradu

20. Jelena Milutinović, 1975, dipl. inženjer elektrotehnike, Elektrotehnički fakultet, Univerzitet u Beogradu

INFORMACIONO-KOMUNIKACIONE TEHNOLOGIJE

21. Stefan Nedeljković, 1987, master inženjer saobraćaja, Saobraćajni fakultet, Univerzitet u Beogradu

22. Dalibor Jeftić, 1987, master inženjer elektrotehnike i računarstva, Elektrotehnički fakultet, Univerzitet u Beogradu

23. Bojana Ivanović, 1983, dipl. inženjer saobraćaja, Saobraćajni fakultet, Univerzitet u Beogradu

24. Svetlana Danilović, 1969, dipl. inženjer elektrotehnike, Elektrotehnički fakultet, Univerzitet u Beogradu

25. Nemanja Tadić 1983, master inženjer elektrotehnike i računarstva, Elektrotehnički fakultet, Univerzitet u Beogradu

26. Ratko Zekić, 1984, master inženjer elektrotehnike i računarstva, Elektrotehnički fakultet, Univerzitet u Beogradu

27. Jovana Božić, 1983, dipl. inženjer elektrotehnike, Elektrotehnički fakultet, Univerzitet u Beogradu

28. Borjana Stojić, 1972, dipl. inženjer elektrotehnike, Elektrotehnički fakultet, Univerzitet u Beogradu

29. Višnja Tarbuk, 1982, dipl. matematičar, Matematički fakultet, Univerzitet u Beogradu

30. Dragana Plavljenić, 1981, dipl. inženjer elektrotehnike, Elektrotehnički fakultet, Univerzitet u Beogradu

31. Jovan Jovanović, 1982, dipl. inženjer elektrotehnike, Elektrotehnički fakultet, Univerzitet u Beogradu

32. Marija Marković, 1981, dipl. inženjer elektrotehnike, Elektrotehnički fakultet, Univerzitet u Beogradu

33. Nemanja Zbiljić, 1986, dipl. inženjer organizacionih nauka, Fakultet organizacionih nauka, Univerzitet u Beogradu

34. Saša Drašković, 1972, dipl. ekonomista – master, Fakultet za uslužni biznis Sremska Kamenica, Edukons univerzitet Sremska Kamenica

35. Bojana Mišić, 1983, master inženjer organizacionih nauka, Fakultet organizacionih nauka, Univerzitet u Beogradu

36. Biljana Stojanović, 1974, dipl. inženjer elektrotehnike, Elektrotehnički fakultet, Univerzitet u Beogradu

37. Miloš Marković, 1978, dipl. inženjer elektrotehnike za telekomunikacije, Elektronski fakultet, Univerzitet u Nišu

38. Jelena Radosavljević, 1986, dipl. inženjer organizacionih nauka, Fakultet organizacionih nauka, Univerzitet u Beogradu

39. Dragana Prodanović, 1977, dipl. inženjer elektrotehnike i računarstva, Fakultet tehničkih nauka, Univerzitet u Novom Sadu

EKONOMIJA

40. Jovan Bogdanović, 1983, magistar finansija i revizije, Groupe ESC Clermont, Graduate school of management, Member of the „Conférence des Grandes Ecoles“

41. Milena Peković, 1986, master u bankarstvu i finansijama, University of Sheffield

42. Gordana Bratić, 1983, dipl. ekonomista, Ekonomski fakultet, Univerzitet u Beogradu

43. Sanja Novaković, 1987, dipl. ekonomista, Ekonomski fakultet, Univerzitet u Beogradu

44. Vukašin Zarić, 1981, dipl. ekonomista, Ekonomski fakultet Subotica, Univerzitet u Novom Sadu

45. Milena Vasović, 1984, dipl. ekonomista, Ekonomski fakultet, Univerzitet u Beogradu

46. Nataša Petković, 1979, dipl. ekonomista, Ekonomski fakultet, Univerzitet u Nišu

47. Jelena Gradinski, 1985, dipl. ekonomista, Ekonomski fakultet, Univerzitet u Beogradu

48. Milana Antić, 1985, MBA, Lunds universitet Ekonomihögskolan

49. Danijela Anđelić, 1985, dipl. ekonomista, Megatrend univerzitet u Beogradu

50. Dragana Obradović, 1985, dipl. ekonomista, Ekonomski fakultet, Univerzitet u Beogradu

51. Zorana Jovalekić, 1984, dipl. ekonomista, Ekonomski fakultet, Univerzitet u Beogradu

52. Bojan Lukić, 1986, MBA in economics, Lincolne University, California, USA

53. Momčilo Trtić, 1985, dipl. ekonomista, Ekonomski fakultet, Univerzitet u Beogradu

54. Dragan Terzić, 1983, dipl. ekonomista, Ekonomski fakultet, Univerzitet u Beogradu

55. Marko Vujanović, 1985, dipl. ekonomista, Ekonomski fakultet, Univerzitet u Beogradu

56. Dragan Nikolić, 1985, dipl. ekonomista, Ekonomski fakultet, Univerzitet u Beogradu

57. Bojana Bogdanović, 1984, dipl. ekonomista, Ekonomski fakultet, Univerzitet u Beogradu i master menadžer, Fakultet organizacionih nauka, Univerzitet u Beogradu

58. Marina Cvijanović, 1971, MBA, HEC Paris, The HEC School of Management

59. Dragana Tatić, 1981, dipl. ekonomista, Ekonomski fakultet, Univerzitet u Beogradu

PRAVO

60. Anja Kijanović, 1986, dipl. pravnik, Pravni fakultet, Univerzitet u Beogradu

61. Jelena Čepić, 1978, dipl. pravnik, Pravni fakultet, Univerzitet u Beogradu

62. Marko Vuksanović, 1979, dipl. pravnik, Pravni fakultet, Univerzitet u Beogradu

LJUDSKI RESURSI

63. Branko Ljubisavljević, 1979, dipl. inženjer poslovne informatike, Fakultet za poslovnu informatiku, Univerzitet Singidunum

64. Bogdana Petrović, 1984, dipl. pravnik, Pravni fakultet, Univerzitet u Beogradu

65. Jelena Milutinović, 1976, dipl. ekonomista, Ekonomski fakultet, Univerzitet u Beogradu

INTERNA REVIZIJA

66. Zdravko Gogić, 1982, dipl. ekonomista, Ekonomski fakultet, Univerzitet u Beogradu

STRATEGIJA

67. Aleksandar Tomić, 1976, dipl. matematičar za računarstvo i matematiku, Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Kragujevcu

68. Marija Božić, 1966, dipl. elektrotehnički inženjer, Elektrotehnički fakultet, Univerzitet u Beogradu

69. Veljko Žarić, 1978, dipl. ekonomista, Ekonomski fakultet, Univerzitet u Beogradu

LOGISTIKA

70. Danijela Bogdanović, 1980, dipl. pedagog, Filozofski fakultet, Univerzitet u Novom Sadu

71. Igor Branković, 1975, dipl. inženjer elektrotehnike za industrijsku energetiku, Elektronski fakultet, Univerzitet u Nišu

72. Milan Ivanović, 1976, dipl. pravnik – master, Pravni fakultet, Univerzitet u Beogradu

ODNOSI SA JAVNOŠĆU

73. Una Zabunov, 1985, dipl. politikolog – master, Fakultet političkih nauka, Univerzitet u Beogradu

Leave a Reply