Telekomunikacije

Telekom Srbija šalje pomoć ugroženima u Trgovištu

Telekom Srbija je izdvojio 1,5 miliona dinara za pomoć opštini Trgovište povodom teške situacije u kojoj je poplavljeno preko 100 domaćinstava, a 300 osoba je evakuisano iz svojih domova.
U cilju pružanja humanitarne pomoći, kompanija Telekom Srbija je odobrila 1,5 miliona dinara za sanaciju šteta izazvanih poplavama. Ova sredstva namenjena su opštini Trgovište i biće uplaćena na poseban podračun za vanredne situacije te opštine.

Izuzev novčane pomoći, zaposleni u Telekomu u tom području čine sve da se ponovo uspostavi telefonski saobraćaj u ugroženoj opštini. Kada je mobilna telefonija u pitanju, moguće je koristiti mobilni telefon po povlašćenoj tarifi koja važi za ruralna područja. Što se tiče fiksne telefonije, postojeći žičani spojni put na relaciji Vranje – Trgovište, koji je znatno oštećen usled vodenih bujica i odrona, predstavljao je „usko grlo“ za kvalitetno odvijanje telekomunikacionog saobraćaja, te je doneta odluka da se hitno realizuje radio-relejni link po kome bi se uspostavio prekinuti saobraćaj za pretplatnike fiksne telefonije. Ovaj link, pored ponovne uspostave i podizanja kvaliteta u odvijanju telefonskog saobraćaja, takođe će omogućiti i instalaciju ADSL i drugih širokopojasnih kapaciteta na lokaciji Trgovište.
Telekom Srbija ulaže velike napore da bi građani opštine Trgovište što pre ponovo uspostavili normalne uslove za život. Nadamo se da će se i druge kompanije uključiti u pružanje pomoći ovoj ugroženoj opštini.

Leave a Reply