Telekomunikacije

Telekom Srbija upozorava na lažne račune

Telekom Srbija upozorava građane i poslovne korisnike na moguću zloupotrebu računa ove kompanije. Naime, na teritoriji Beograda i Vojvodine cirkulišu računi koji po izgledu u velikoj meri podsećaju na račune Telekoma Srbija.

Uvidom u račun, koji su dostavili korisnici, primećena je velika sličnost sa računima Telekoma Srbija i uslugama koje se nude. U zaglavlju računa je navedena usluga – poslovni imenik, dok se fakturiše usluga interneta. Podsećamo, da se poslovni imenik deli besplatno u svim Telekomovim poslovnicama, odnosno za isti nije potrebna novčana nadoknada.

Telekom Srbija nema nikakve veze sa osobama koje nude ovakvu vrstu usluga, zbog čega se upozoravaju korisnici da obrate pažnju na moguću zloupotebu, kao i da zbog učestalih slučajeva lažnog predstavljanja, obavezno zatraže identifikaciju od osoba koje nude usluge Telekoma Srbija.

U prilogu je izgled moguće zloupotrebe računa sa sklonjenim podacima firme koja je isti dobila, a koji podseća na račun Telekoma Srbija.

Leave a Reply