Telekomunikacije

Telekom Srbija uputio ponudu za kupovinu Dunav banke

Telekom Srbija je za kupovinu Dunav banke a.d. uputio ponudu većinskim vlasnicima navedene banke – kompanijama Dunav osiguranje i Dunav RE. Naime, Nadzorni odbor kompanije „Telekom Srbija“ a.d. usvojio je danas predlog Izvršnog odbora kompanije u vezi sa sticanjem većinskog paketa akcija Dunav banke putem povećanja kapitala (dokapitalizacije).

U slučaju prihvatanja navedene ponude od strane sadašnjih većinskih vlasnika Dunav banke a.d, Telekom Srbija bi po sprovođenju postupka predviđenog važećim propisima (uključujući i pribavljanje saglasnosti NBS i organa nadležnih za oblast zaštite konkurencije) stekao većinsko vlasništvo nad akcijama Dunav banke.

Uslovi predmetne ponude podrazumevaju, da po sticanju pomenutog vlasništva, Telekom Srbija ispuni i zakonsku obavezu, odnosno da preostalim manjinskim akcionarima uputi ponudu za otkup njihovih akcija.

Sticanjem većinskog vlasništva i kontrole nad radom Dunav banke a.d. Telekom Srbija, zajedno sa Dunav osiguranjem koji bi ostao značajan partner u banci, stvara uslove za realizaciju planiranih projekata u okviru uvođenja najsavremenijih oblika mobilnog bankarstva i sistema transfera novca i plaćanja. Na taj način kompanija prati aktuelne trendove i pravce razvoja telekomunikacionih servisa, otvarajući nove mogućnosti i pogodnosti za mnogobrojne korisnike svojih usluga.

Leave a Reply