Categories
Telekomunikacije

Telekomu Austrija dat rok za dopunu ponude

Na osnovu analize i preporuke savetnika za prodaju akcija, Radna grupa Vlade Republike Srbije za prodaju 51 odsto akcija „Telekoma Srbija“ konstatovala je da je ponuda za kupovinu akcija tog preduzeća koju je dostavila kompanija „Telekom Austrija“ nepotpuna, odnosno da finansijski deo ponude ne odgovara uslovima propisanim tenderom.

U skladu sa ovom analizom, Vlada Republike Srbije zatražila je od kompanije „Telekom Austrija“ da dopuni dokumentaciju koju je dostavila prilikom slanja ponude, kao i da finansijski deo ponude prilagodi uslovima koji su propisani tenderom.

Vlada je odredila da je minimalna cena za 51 odsto akcija „Telekom Srbija“ 1,4 milijarde evra.

„Telekom Austrija“ ponudio je 950 miliona evra za akcije i 450 miliona evra za investicije, što nije u skladu sa finansijskim uslovima.

Austrijskoj kompaniji ostavljen je rok od 15 dana da dopuni dokumentaciju i prilagodi ponudu uslovima tendera.