ratel
Telekomunikacije

Telekomunikacije u Srbiji donele 1,6 mlrd. €

Tržište telekomunikacija u Srbiji je 2011. godine poraslo za 10 odsto i ukupan prihod je bio oko 1,6 milijardi evra. Direktor Republičke agencije za elektronske komunikacije (Ratel) Milan Janković je rekao da učešće telekomunikacija u bruto-domaćem proizvodu (BDP) blago poraslo, na 5,66 odsto.

“Sektor telekomunikacija je relativno stabilan i verovatno je da će se sadašnji trend rasta nastaviti”, kazao je Janković.

Janković je naveo da je prihod u mobilnoj telefoniji u prošloj godini porastao za skoro 200 miliona evra i da je iznosio 846,74 miliona evra, a da su investicije dostigle 138,67 milion evra.

Prema njegovim rečima, broj korisnika mobilne telefonija je porastao za oko 200.000 i ukupan broj pretplatnika u 2011. bio je preko deset miliona, što predstavlja penetraciju od 142,99 odsto, odnosno na jednog stanovnika dolazi 1,42 telefona.

Broj pretplatnika mreže treće generacije, kako je istakao direktor Ratela, skoro se udvostručio u odnosu na 2010. i iznosio je 1,3 miliona korisnika.

Janković je naveo da ukupan prihod usluga fiksne telefonije bio 446 miliona evra, a investicije u fiksnu telefoniju iznosile su 56,71 miliona evra.

Broj korisnika fiksne telefonije je smanjen i u 2011. bilo ukupno oko tri miliona pretlatnika, rekao je on, ocenjujući da je broj uglavnom smanjen zbog toga što su neke firme propale.

Prema rečima Jankovića, distributeri medijskih usluga (kablovske, satelitske i televizije preko internet protokola – IPTV) ostvarili su ukupan prihod od 96,4 miliona evra.

Prihod od internet usluga u Srbiji u prošloj godini je, kako je naveo, 145,93 miliona evra, a broj internet korisnika se povećao za 1,4 miliona ili 60 odsto, značajno zahvaljujući mobilnom internetu.

Leave a Reply