Telekomunikacije

Telenor pregovara sa SBB o iznajmljivanju mreže

Predstavnici kompanije “Telenor” počeli su pregovore sa kablovskim operaterom SBB o potencijalnom zakupu njihove mreže za fiksnu telefoniju.

“Telekom Srbije” i “Telenor” su već ranije potvrdili da nije postignut dogovor o zakupu mreže za fiksnu telefoniju. Iako Republička agencija za telekomunikacije (Ratel), kao posrednik, treba da usaglasi cenu koju nacionalni operater mora da ponudi za iznajmljivanju mreže, u “Telenoru” smatraju da će “Telekom” možda od suda tražiti privremenu meru. To se dogodilo i u slučaju kompanije “Medija vorks” (MediaWorks), kada je pre godinu dana dobila licencu da razvija bežičnu fiksnu telefoniju.

Visoka cena koju “Telekom Srbije” traži za iznajmljivanje mreže za fiksnu telefoniju primorala je “Telenor” da potraži partnera među operaterima kablovske televizije.

Najveći srpski kablovski operater SBB ima izuzetno dobro razvijenu kablovsku mrežu sa 700.000 priključaka, što se svuda u svetu koristi i kao osnova za fiksnu telefoniju.

U kompaniji SBB ističu da već pet godina imaju sve uslove da pružaju i usluge fiksne telefonije, ali da nemaju licencu, dok “Telenor” ima dozvolu, ali nema uslove da bez telekomunikacione mreže usluge i realizuje

Leave a Reply