Telekomunikacije

Tender za Telekom do kraja januara

Ministar privrede Srbije Željko Sertić danas je izjavio da će do kraja januara biti raspisan tender za izbor privatizacionog savetnika za “Telekom Srbije”.
Sertić je na sednici Odbora Skupštine Srbije za privredu kazao da će privatizacioni savetnik odrediti najbolji model za prodaju “Telekoma”.
– Vlada Srbije u ovom trenutku ne razmišlja o prodaji manjinskog ili većinskog paketa akcija u “Telekomu” već želi da od eksperata na svetskom nivou dobije predlog šta je najbolje – istakao je Sertić. On je dodao da su ciljevi Vlade da se dobije dobra cena za akcije “Telekoma” i obezbedi dugoročan razvoj preduzeća.
Na sednici Odbora za privredu razmatrane su izmene Zakona o privrednim društvima koje se, kako je objasnio Sertić, donose da bi se “Telekomu” omogućilo da zadži 20% sopstvenih akcija.
Sertić je naglasio da izmene tog zakona neće imati retroaktivno dejstvo, pošto rok od tri godine za otuđenje više od 10% sopstvenih akcija za “Telekom” ističe 25. januara i ima dovoljno vremena da se zakon izmeni.
On je kazao i da pri prodaji sopstvenih akcija nema drugih preduzeća koja bi bila pogođena ranijim Zakonom o privednim društvima.
Izmenama Zakona o Fondu za razvoj, koje su takođe na dnevnom redu današnje vanredne sednice Skupštine Srbije, omogućava se da Fond garantuje sopstvenom imovinom za svoje obaveze.
– Izmene se rade na zahtev Međunarodnog monetranog fonda koji traži da država ubuduće ne garantuje za obaveze Fonda jer to utiče na fiskalnu stabilnost, odnosno povećava javni dug zemlje.

Leave a Reply