Telekomunikacije

Usluge Telekoma na znakovnom jeziku i u centralnoj Srbiji |

Završetkom obuke i dodelom sertifikata za uspešno savladane osnove znakovnog jezika, zaposleni u poslovnicama Telekoma Srbija u Kragujevcu, Kruševcu, Jagodini, Paraćinu, Čačku, Užicu, Kraljevu i Novom Pazaru, počinju sa pružanjem usluga na znakovnom jeziku. Osobe sa oštećenim sluhom, kojih u Srbiji ima više od  50.000 i koje u svakodnevnoj komunikaciji koriste znakovni jezik, od sada će samostalno i bez posrednika, moći da dođu do potrebnih informacija u poslovnicama Telekoma Srbija.

 

„Pre godinu dana Telekom Srbija je, u skladu sa svojom strategijom društveno odgovornog poslovanja, započeo projekat obuke zaposlenih u poslovnicama za komunikaciju na znakovnom jeziku. Obuka je organizovana sa ciljem da svim korisnicima omogućimo jednak pristup uslugama kompanije. Veoma mi je drago što će od danas i moje kolege u Kragujevcu i drugim gradovima u ovom delu Srbije moći uspešno da usluže korisnike sa oštećenim sluhom i da im, koristeći znakovni jezik, pruže potrebne informacije. Zahvaljujem na uspešnoj saradnji našim partnerima na ovom projektu“, izjavila je Dušica Rapović, koordinator IJ Kragujevac Telekoma Srbija.

Demonstracija 1

Projekat obuke znakovnog jezika za zaposlene u poslovnicama Telekom Srbija je pokrenuo u saradnji sa Udruženjem tumača za lica oštećenog sluha Srbije (UTLOSS).

 

„Obuka zaposlenih u Kragujevcu može se oceniti najvišom ocenom i svi polaznici su odlično savladali osnove znakovnog jezika. Polaznici obuke su se upoznali sa kulturom gluvih i nagluvih lica i načinom na koji mogu da im se obrate, ali i da razumeju njihove potrebe. U komunikaciji sa zaposlenima koji su savladali obuku, gluvim i nagluvim osobama biće mnogo lakše i jednostavnije da dobiju prave informacije i da budu usluženi na način koji je njima prilagođen“, istakla je ovom prilikom Julijana Miško, potpredsednica UTLOSS-a.

 

Kompanija Telekom Srbija pokrenula je projekat obuke znakovnog jezika sa ciljem da izađe u susret potrebama svih svojih korisnika. Usluge na znakovnom jeziku već pružaju zaposleni u poslovnicama u Beogradu i Vojvodini, a sada će takvu mogućnost imati i njihove kolege u  poslovnicama na području centralne Srbije.

 

U narednom periodu u planu je nastavak obuke u Nišu za zaposlene u poslovnicama na jugu Srbije i na taj način u svim većim poslovnicama kompanije informacije o uslugama biće dostupne i na znakovnom jeziku.

 

Poslovnice na području centralne Srbije u kojima su zaposleni obučeni za pružanje usluge na znakovnom jeziku:

 

  • Kragujevac – Kralja Petra I 28

  • Kruševac – Sinđelićeva 2

  • Jagodina – Narodnog fronta 2

  • Paraćin – Kralja Petra I 5

  • Čačak – Gradsko šetalište 20

  • Užice – Jug Bogdanova 1

  • Kraljevo – Cara Lazara 38

  • Novi Pazar – Avnoja b.b.

Leave a Reply