Telekomunikacije

Usvojen Pravilnik o radio opremi i telekomunikacionoj terminalnoj opremi

Ministarstvo kulture informisanja i informacionog društva je usvojilo Pravilnik o radio opremi i telekomunikacionoj terminalnoj opremi („Službeni glasnik RS”, broj 67/11) 1. septembra 2011. godine a koji je stupio na snagu 22. septembra 2011. godine.

Ministarstvo je započelo proceduru obrazovanja Komisije za imenovanje tela za ocenjivanje usaglašenosti, a u skladu sa Zakonom o tehničkim zahtevima za proizvode i ocenjivanju usaglašenosti („Službeni glasnik RS”, broj 36/09) i Uredbom o načinu imenovanja i ovlašćivanja tela za ocenjivanje usaglašenosti („Službeni glasnik RS”, broj 98/09).

Pozivaju se zainteresovana lica da podnesu zahtev za imenovanje tela za ocenjivanje usaglašenosti i pripadajuću dokumentaciju koja dokazuje ispunjenost uslova za ta tela iz Pravilnika o radio opremi i telekomunikacionoj terminalnoj opremi na adresu:

Ministarstvo kulture, informisanja i informacionog društva – Uprava za digitalnu agendu, Pariska 7, 11000 Beograd.

Pravilnik o radio komunikacionoj i telekomunikacionoj terminalnoj opremi
Uredba o nacinu imenovanja i ovlascivanja TOU

Leave a Reply