E-servisi · Telekomunikacije

Usvojen Zakon o elektronskim komunikacijama

Usvojen Zakon o elektronskim komunikacijama u kojem je ostala odredba da je operator dužan da zadrži podatke o elektronskim komunikacijama 12 meseci. Ta odredba nije promenjena uprkos protivljenja opozicije i zaštitnika građana Saše Jankovića.

Opozicija je tokom rasprave tvrdila da će ta odredba omogućiti policiji i bezbednosnim službama da prisluškuje građane, što je vladajuća većina odbacila, navodeći da zakon nijednom svojom odredbom to ne omogućava.

Usvajanje zakona omogućiće da se prelazak sa analognog na digitalno emitovanje televizijskih signala obavi u predviđenom roku, odnosno do aprila 2012. godine, a doprineće i daljoj liberalizaciji tržišta elektronskih komunikacija i ulaganju novih investicija u razvoj infrastrukture.

Zaštitnik građana Srbije Saša Janković izrazio je žaljenje zbog toga što Skupština Srbije nije uvažila argumente javnosti i vratila na doradu Zakon o elektronskim komunikacijama i najavio da će nastaviti da radi na njegovoj izmeni.

Janković je ocenio da taj zakon, koji je skupština danas usvojila, “privatnost građana čini ranjivijom nego što bi to ona smela biti”.

“Rešenja kakvo sadrži novi zakon nisu dugo održiva u društvu koje je opredeljeno ka poštovanju ljudskih prava i zaštitnik građana će, u saradnji sa drugim organima, organizacijama i pojedincima, nastaviti da na institucionalan način radi na njegovoj izmeni”, navedeno je u saopštenju iz Kabineta zaštitnika građana.

Svestan “ograničenih kapaciteta spoljne kontrole”, zaštitnik građana apelovao je na organe bezbednosti i unutrašnjih poslova “da produbljenu mogućnost zahvata u privatnost građana, koju im pruža novi zakon, koriste obazrivo i srazmerno, samo kada je to neophodno i samo u svrhu u koju su im ovlašćenja data”.

Janković je predložio da nadzor nad komunikacijom građana bude moguć samo uz dozvolu suda, što je parlament odbio, ali je prihvatio njegov drugi amandman, prema kome će nadzor nad sprovođenjem ovog zakona biti u nadležnosti poverenika za zaštitu informacija od javnog značaja.

Zaštitnik građana Srbije Saša Janković izjavio je da žali zbog toga što Skupština Srbije nije uvažila argumente javnosti i vratila na doradu Zakon o elektronskim komunikacijama i najavio da će nastaviti da radi na njegovoj izmeni. (Tanjug)

One thought on “Usvojen Zakon o elektronskim komunikacijama

  1. Dejan R, Popovic, dipl. inz., Beograd

    Ranije, po Zakonu o PTT uslugama, operatori su bili duzni da pri pruzanju e-kominikacionih usluga obezbede nepovredivost informacija u e-komunikacijama. Zaposlenima u operatoru bilo je zabranjeno: (1) da na neovlascen nacin saznaju sadrzinu informacija u e-komunikacijama; (2) da neovlascenim licima sopstavaju saznatu sadrzinu primljene ili predate informacije u e-komunikaciji, i da li je ko primio ili objavio korespodenciju u e-komunikaciji; (3) da neovlascenim licima omoguce ili pomognu neku od radnji iz tac. (1) i (2). Navedena zabrana je vazila je za zaposlene u operatoru i i posle prestanka svojtva zaposlenog u operatoru. Od nacela nepovredivosti tajne informacija u e-komunikacijama moglo se odstupiti samo u slicajevima i pod uslovima odredjenim ZAKONOM, a ne samo na odredjeno vreme i na osnovu ODLUKE SUDA predvidjene Ustavom RS. Zavrsna pitanja su: (1) zasto novi Zakon o e-komunikacijama ne sadrzi navedene obaveze operatora i zaposlenih u operatoru?; (2) da li ja Zakon o PTT uslugama jos na snazi? I jos nesto: cini mi se da se pitanje intercepcije informacija u e-komunikacijama treba regulisati detaljno i potpuno u jednom posebnom zakonu, da bi se zadovoljili narodni poslanici, zastitnik gradjana i javnost uopste. Ovo pitanje je sporedno pitanje u Zakonu o e-komunikacijama.

Leave a Reply