Telekomunikacije

Utvrđena minimalna cena od 1,4 milijarde evra za paket akcija “Telekoma”

Vlada Republike Srbije usvojila je na današnjoj sednici Predlog zakona o tržištu kapitala, Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o investicionim fondovima i Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o finansijskom lizingu.

Na sednici su usvojeni i Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o deviznom poslovanju, Predlog zakona o privrednim društvima, Predlog zakona o kontroli predmeta od dragocenih metala i Predlog zakona o socijalnoj zaštiti.

Vlada je usvojila i Predlog zakona o geološkim istraživanjima, kao i Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o izvršenju krivičnih sankcija.

Usvojen je i Zaključak kojim je utvrđena minimalna cena u iznosu od 1,4 milijarde evra za paket akcija koje predstavljaju 51 odsto kapitala preduzeća za telekomunikacije “Telekom Srbija” AD Beograd.

Vlada je zadužila Ministarstvo finansija da, u saradnji sa Radnom grupom za praćenje i koordinaciju aktivnosti vezanih za prodaju dela akcija u svojini Republike Srbije u “Telekomu Srbija”, sprovede sve aktivnosti u cilju obaveštavanja učesnika u postupku o minimalnoj ceni paketa akcija.

Na današnjoj sednici Vlada je obrazovala Nacionalni savet za ruralni razvoj, čiji je predsednik ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Saša Dragin.

Usvojen je i Zaključak kojim se predlaže Nacionalnoj korporaciji za osiguranje stambenih kredita preduzimanje mera na omogućavanju prihvatanja osiguranja kredita sa predmetom obezbeđenja u vidu hipoteke prvog reda na nepokretnosti u početnim fazama izgradnje na projektima „Stepa Stepanović“ i „Braće Jerković“ kod kojih je “Građevinska direkcija Srbije” d.o.o. nosilac građevinske dozvole.

Vlada je donela odluku da bespovratno isporuči 500 tona ulja za loženje Toplani u Kraljevu za potrebe funkcionisanja sistema daljinskog grejanja, kao i osnovne namirnice ugroženom stanovništvu opštine Prijepolje i merkantilni kukuruz gradskom štabu za vanredne situacije u Loznici.

Leave a Reply