Telekomunikacije

Virtuelizovano rešenje za 25. Univerzijadu

Univerzijada 2009. u Beogradu bila je u svakom pogledu veliki događaj. Za preko 8000 učesnika trebalo je obezbediti najbolje uslove za takmičenje, smeštaj, ishranu, prevoz i druženje. Jedan od elemenata infrastrukture Univerzijade je IT podrška učesnicima, organizatorima, volonterima i medijima. Coming i Telekom Srbije su u okviru te infrastrukture obezbedili 200 virtuelnih korisničkih računara.

Ovi računari su se zapravo nalazili u data centru Telekoma, a u univerzitetskom selu je bilo instalirano 200 tankih klijenata (uređaja za komunikaciju sa virtuelnim računarima). Računari su korišćeni u web kafeu i širom univerzitetskog sela za razne administrativne poslove. Sva oprema i softver su besprekorno funkcionisali tokom trajanja Univerzijade, a korisnici su imali utisak da rade na „pravim“ (fizičkim) računarima na koje su inače navikli. Još jednom (posle Eurosonga 2008) Coming je pokazao da je infrastruktura vituelnih korisničkih računara nadmoćna u odnosu na uobičajeno fizičko okruženje, da je laka za upravljanje, otporna za otkaze i da štedi sredstva korisnicima. Ova infrastruktura će posle Univerzijade nastaviti svoj život u okviru Telekoma.

Leave a Reply