E-servisi · Telekomunikacije

Vlada na narednoj sednici razmatra odluku o prodaji akcija Telekoma Srbija

Vlada Republike Srbije saopštila je da će na narednoj sednici razmatrati odluku o prodaji 40 odsto akcija preduzeća za telekomunikacije “Telekom Srbija” a.d. Beograd u svojini Republike Srbije na međunarodnom tenderu.
Vlada će formirati poseban budžetski fond iz kog će sredstva od prodaje akcija “Telekoma Srbija” biti ulagana u značajne infrastrukturne projekte.

Leave a Reply