Telekom Srbija
Telekomunikacije

Vlada razmatra sve kredibilne ponudu za “Telekom Srbija”

Elektroprivreda Srbije u ovom momentu uopšte nije na prodaju, a što se tiče “Telekoma Srbija” Vlada će razmotriti svaku eventualnu kredibilnu ponudu za kupovinu te kompanije ukoliko bi ona postojala, izjavio je državni sekretar u Ministarstvu finansija Aleksandar Ljubić.

“Telekom je već bio nuđen na tržištu i nije našao strateškog partnera. Generalno, ukoliko postoji strateški partner koji bi ovoj kompaniji obezbedio dugoročnu stabilnost, inovacije i ulaganja i zadržavanje prvog mesta u zemlji i u regionu siguran sam da će Vlada razmotriti takvu ponudu”, rekao je Ljubić u intervjuu za “Dnevnik”.

telekom

On je naveo da će 500 miliona dolara koje je Rusija odobrila Srbiji biti dostupno za mesec i po, a sredstva će se upotrebiti za vraćanje dela državnog duga Londonskom klubu. Prema njegovim rečima, taj novac nije potreban za tekuće finansiranje budžeta, s obzirom na to da je Srbija prodajom obveznica obezbedla potrebna sredstva za funkcionisanje države.

Ljubić je podsetio da je Ministarstvo finansija i privrede predložilo Vladi da se krajem aprila izvrši prevremena otplata dela spoljnog duga u iznosu od 430 miliona dolara, a da se sada radi na tome da se skupi krediti iz prošlosti zamene jeftinijim.

Govoreći o budžetskom deficitu, Ljubić je naveo da je u januaru Srbija imala manjak od sedam milijardi dinara, ali da je na drugim računima bio suficit od 11 milijardi, pa je tako ukupan suficit na računu čitave države bio 3,8 milijardi dinara.
“U februaru smo imali manjak samo u republičkom budžetu, ali smo imali višak prihoda na konsolidovanom računu”, rekao je Ljubić.

On je izrazio optimizam kada je reč o politici fiskalne konsolidacije, navodeći da Ministarstvo finansija i privrede ima podršku Vlade kad je reč o tome. Ljubić je rekao da se mora podsticati zapošljavanje i da je svaki investitor koji dođe u Srbiju i otvara fabrike dobrodošao i da ima iste uslove kao i svi koji su već došli i koriste podsticaje za otvaranje novih radnih mesta.

Leave a Reply