Telekomunikacije

Vlada Srbije ne prodaje Telekom ispod zacrtane cene

Premijer Srbije Mirko Cvetković izjavio je danas da Vlada Srbije neće prodati “Telekom” ispod minimalno utvrđene cene od 1,4 mlrd EUR za 51% kapitala te kompanije.

Cvetković na konferenciji za novinare u Vladi Srbije nije želeo da kaže dokle su stigli pregovori sa “Telekomom Austria” o poboljšanju ponude te kompanije.

“Telekom Austria” je jedina dostavio ponudu na tenderu za prodaju “Telekoma Srbija” i ponudio cenu od 950 mil EUR za 51% kapitala i investicije od 450 mil EUR.

Povodom komentara da bi kupovinom “Telekoma Srbija”, austrijski “Telekom” stekao monopolsku poziciju u mobilnoj telefoniji jer je već vlasnik u Srbiji mobilnog operatora “VIP Mobile”, Cvetković je rekao da u tom sektoru problem nije pitanje monopola već eventualna zloupotreba monopolske pozicije.

– Zadatak regulatornih tela je da spreče zloupotrebe dominantnog položaja na tržištu – istakao je premijer.

On je dodao da bilo ko da kupi “Telekom Srbija” stiče monopol u fiksnoj telefoniji u kojoj ta kompanija ima udeo od 98% na tržištu, naglašavajući da je samo pitanje kako da se spreči da se ta pozicija ne zloupotrebi.

One thought on “Vlada Srbije ne prodaje Telekom ispod zacrtane cene

 1. Dejan R. Popovic, dipl. inz.

  Premijer Mirko Cvetkovic je samo delimicno u pravu kad kaze da u sektoru javnih komunikacionih mreza i javno dostupnih komunikacionih usluga problem nije pitanje monopola vec eventualna zloupotreba monopolskkog polozaja.

  Naime, u Ustavu Republike Srbije u clanu 84. stav 2. pise:

  “Zabranjeni su akti kojima se, suprotno zakonu, ogranicava slobodna konkurencija, stvaranjem ili zloupotrebom monopolskog ili dominantnog polozaja.”

  Stvarno, Zakonom o elektronskim komunikacijama (ZEK) i Zakonom o zastiti konkurencije (ZZK) nisu eksplicitno navedeni niti zabranjeni akti kojima se ogranicava slobodna konkurencija, stvaranjem monopolskog ili dominantnog polozaja.

  Ali se zato povredom konkurencije u smislu clana 9. ZZK smatraju akti (npr. restriktivni sporazumi iz clana 10) ili radnje učesnika na tržištu koje za cilj ili posledicu imaju ili mogu da imaju značajno ograničavanje, narušavanje ili sprečavanje konkurencije na trzistu elektronskih komunikacionih usluga. Pod ucesnicima na trzistu elektronskih komunikacionih usluga u smislu clana 3. ovog zakona podrazumevaju se, izmedju ostalih, i drzavni organi (ukljucujuci Vladu).

  Po clanu 19. stav 1 ZZK, koncentracije učesnika na tržištu su dozvoljene, osim ako bi značajno ograničile, narušile ili sprečile konkurenciju na tržištu javno dostupnih komunikacionih usluga Republike Srbije ili njegovom delu, a naročito ako bi to ograničavanje, narušavanje ili sprečavanje bilo rezultat stvaranja ili jačanja dominantnog položaja.

  U ovom slucaju, prodajom javne komunikacione mreze “Telekoma Srbija” “Telekomu Austrija” ostvarila bi se koncentracija kojom bi se znacajno ogranicila, narusila ili sprecila slobodna konkurencija na trzistu javno dostupnih komunikacionih usluga Srbije, narocito zato sto bi to ogranicavanje, narusavanje ili sprecavanje imalo za rezultat stvaranje i jacanje dominantnog polozaja “Telekoma Austrija”.

Leave a Reply